Kriisikomisjon

Komisjoni koosolekute kokkuvõte   

Komisjoni koosseis

N, 2. aprill

 • Viimase ööpäevaga on koroonaviirus nõudnud Kuressaare haiglas kolme väärikas eas saarlase elu.
 • Välihaigla on Kuressaare haigla ette paigaldatud ja täna kell 17 toimub haigla ees pressikonverents, kus osalevad Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht dr Arkadi Popov, Kuressaare Haigla SA juhatuse liige Märt Kõlli ning Saaremaa kriisikomisjoni ja vallavalitsuse esindajana abivallavanem Jaan Leivategija.
 • Erilise tähelepanu all on meditsiinipersonali tagamin nii haiglas kui ka hooldekodudes. 
 • Loomisel on eraldi üksus COVID-19 positiivse diagnoosiga inimeste transportimiseks. Transpordiprotsessi ohutuks korraldamiseks on kokku lepitud kindlad juhised.
 • Teateid on noorte kogunemisest ja noorsootöötajad on teinud täiendavat teavitustööd.
 • Kriisi lahendamise seisukohast oluliste isikukaitsevahendite varud on kontrolli all.
 • Kaubaveos on abikäe ulatanud ML-Transport AS.
 • Kriisikomisjon on kokku pannud soovituslikud ettepanekud eriolukorras tööd jätkavatele (tootmis)ettevõtetele.

K, 1. aprill

 • Saaremaale on jõudnud välihaigla, mis hakkab töötama Kuressaare Haigla SA ühe osana. COVID-19 patsientidele luuakse täiendavaid voodikohti ka haigla sees.
 • Välja on töötatud täpne skeem, millest lähtuda, kui COVID-19 positiivne patsient haiglas välja saab - seda nii hooldekodude klientide kui ka nende osas, kes haiglast oma koju naasevad. Keskselt koordineerib seda Kairit Lindmäe. Kõiki, kes lähevad haiglast koju, toetab sotsiaaltööspetsialist, et oleks olemas vajalik info edasiste teenuste kohta, nt sooja toidu tellimine jm.
 • Eesseisev pensionipäev toob kauplustesse, apteekidesse ja pangaautomaatide juurde korraga tavapärasest rohkem eakaid. Komisjon paneb südamele, et võimalusel selliseid käike vältida. Palume noorematel pereliikmetel abistada oma vanemaid ja vanavanemaid pensioni kättesaamisel ning neile vajaliku toidu- ja apteegikauba kojuviimisel. Seejuures on vaja vältida lähikontakti. Loe lisaks >>
 • Peale välihaigla montaaži jääb Aia tänav alates Vahtra tn ristist avatuks ühesuunalisena (suunaga Kihelkonna mnt poolt).
 • Kihelkonna, Pärsama ja Muhu hooldekodudes läbi viidud testimine näitas, et nendes hooldekodudes COVID-19 positiivseid ei ole.
 • Rohu lasteaia valverühm viiakse 2. aprillist üle Ristiku lasteaeda, sest üks töötaja abipersonalist sai COVID-19 positiivse diagnoosi. Lasteaialastega ta kokku puutunud ei ole.
 • Koolitoidu jagamine on korraldatud vajaduspõhiselt.
 •  3. aprillist on suletud postipunktid, mis asuvad maaraamatukogudes.

E, 30. märts

 • Eraldi tähelepanu on valla hooldekodude hoolealuste ja töötajate ohutuse tagamisel. Südamekodus ehk Saaremaa valla kriisikodus haiglaravi mittevajavatele COVID-19 viirusega nakatanud hooldekodu klientidele on tehtud ettevalmistused vastuvõtmiseks. Tagatud on varustus ja vajalik personal.
 • Saaremaa valla hoolekodude tööd koordineerib abivallavanem Helle Kahm, oluline on tagada tervikvaade hoolekodude hoolealuste ohutuse tagamisel ja vajalike ümberpaigutuste tegemisel.
 • Eraldi luuakse kohad hooldekodude hoolealustele, kes ei ole viirusekandjad, aga vajavad hooldusteenust peale haiglast lahkumist, antud kohtade asukoht täpsustub.
 • Planeeritakse võimaliku välihaigla rajamist Kuressaare Haigla lähedusse (asukoht täpsustub).
 • Haiglas oli olukord nädalavahetusel töine, valmistutakse kolmanda osakonna avamiseks viirusekandjatele. Arstide vajadus tagatud, õdede ja hooldajate osas olukord keerukam. Mandrilt on saadetud appi arste ja õdesid, viimased leiavad rakendust praegu hooldekodudes.
 • Tänasest rakenduvad täiendavad liikumise piirangud >>. Piirangute üle teostab järelevalvet politsei. Palume piirangutest kinni pidada, vaid nii suudame viiruse levikule võimalikult kiiresti piiri panna!
 • Kriisikomisjon soovitab kõigil korteriühistutel jt mänguväljakute omanikel kaaluda väljakute sulgemist või  tagada päeva jooksul korduv mänguväljaku desinfitseerimine.
 • Kriisikomisjon pöördub ka pankade poole palumaks tagada, et saabuvatel pensionipäevadel toimuks pangateenuste ja -automaatide kasutamine võimalikult ohutult.
 • Kriisikomisjoni poolt on edastatud Saaremaa ettevõtluse kahjude ülevaade ja võimalikult ettepanekud Vabariigi Valitsusele, teema ülevalhoidmine toimub.
 • Tänasest on suletud vallavalitsuse Tallinna ja Lossi tänavate majad, palume ametnike poole pöörduda telefoni või e-kirja teel. Kontaktid >> Palume mõistvat suhtumist!
 • Jälgi uudiseid ka Facebooki lehel ja Raadio Kadis kell 14 ja 17.

Koos me saame hakkama!

P, 29. märts

 • Ööl vastu tänast suri Saaremaal Valsi hooldekodus Covid-19 positiivse proovi andnud 90-aastane kaasuvate haigustega mees. Terviseameti teade >>
 • Saaremaal hakkavad kehtima oluliselt rangemad piirangud >>
 • Politsei- ja Piirivalveamet ning Kaitseliit jälgivad piirangutest kinnipidamist ja hakkavad kontrollima väljas liikuvaid inimesi, nõudeid rikkuvad inimesed võetakse vastutusele. Nõuete rikkumisel on politseil õigust teha inimesele ettekirjutus. Kui see ei aita, rakendatakse sunniraha kuni 2000 eurot. 
 • 29. märtsi hommiku seisuga on Saaremaal diagnoositud koroonajuhtumite arv 241.
 • Saaremaa Valsi hooldekodus testiti 18 töötajat ja 78 hoolealust, positiivse koroonaviiruse proovi andsid kolm hoolealust. Kuressaare Haigla hooldekodus testiti 48 elanikku, kellest kaks olid positiivsed. Töötajate koroonatestide tulemused veel selguvad.
 • Komisjon nõustus Saaremaa Südamekodu ettepanekuga kasutada nende Upal asuvat maja kõigi hooldekodude klientide majutamiseks, kes on koroonaviirusega nakatunud, ent ei vaja haiglaravi. Samuti võttis kriisikomisjon üle Südamekodu majja rajatava kriisikodu juhtimise eriolukorra ajaks. Komisjoni ülesandel tegeleb nüüd kõigis valla hooldekodudes tegevuse korraldamisega vallavalitsus. See võimaldab eriolukorras eakate eest hoolitsemisel tervikuna parimaid lahendusi. Loe lisaks >>
 • Kriisikomisjoni juht Madis Kallas andis Raadio Kadis kell 13 ülevaate olukorrast Saaremaal. Kuula >>
L, 28. märts
Kriisikomisjoni koosolek olukorrast ülevaate saamiseks algas kell 10 ja jätkus põhjalikuma aruteluga Saaremaa Südamekodu juhi Piret Piheliga. Kell 12 liitusid kriisikomisjoniga sotsiaalminister Tanel Kiik, Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht dr Arkadi Popov ja dr Ahti Varblane kaitseväest. Õhtul toimub Vabariigi Valitsuse erikomisjoni koosolek, kus ühe teemana keskendutakse olukorrale Saaremaal.
Kokkuvõte kohtumisel räägitust:
 • Kõige kriitilisem on olukord Saaremaal, kus diagnoositud koroonajuhtumite arv (217) on 28. märtsi seisuga pea sama suur kui Tallinnas ja Harjumaal kokku (220). Kahe maakonna elanike arv aga erineb ligikaudu 20-kordselt. Seetõttu on vaja Saaremaad ja siinseid meetmeid eraldi vaadata.
 • Täna kell 18 koguneb valitsuskomisjon, et arutada Saaremaa olukorda, sh siin täiendavate meetmete kasutuselevõttu ja olemasolevate meetmete järelevalvet.
 • Terviseamet on moodustanud regionaalhaiglate baasil kaks meditsiinilist staapi, Kuressaare Haigla partneriks on Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Staap toetab haiglaid ravi- ja tegevusjuhistega ning vajadusel isikukaitsevahendite ümberjaotamisega, sealhulgas jälgitakse  haiglate isikukaitsevahendite varusid. Oluline on kaitsta kõiki tervishoiutöötajaid.
 • Saaremaa Südamekodu elanikud paigutatakse hooldekodu ruumides eraldi tsoonidesse vastavalt koroonaviiruse testi tulemustele ja kogu maja desinfitseeritakse. Südamekodusse täiendava tööjõu leidmisel abistab vallavalitsus.
 • Oodatakse teiste Saaremaa hooldekodude klientide ja töötajate testitulemusi, olukorrast lähtuvalt tehakse järgmised otsused. Ettevalmistused koroonapatsientide jaoks täiendavate ruumide kasutuselevõtuks Kogula hooldekodus on tehtud ja mujal käimas.
 • Edasise tegevuse otsustab kriisikomisjon pärast seda, kui dr Popov ja dr Varblane on tutvunud Kuressaare Haigla, Saaremaa Südamekodu ja hooldekodu Saaremaa Valss võimalustega ning teinud oma ettepanekud.
 • Sotsiaalministri kinnitusel on lisaks siinsetele üldhooldekodudele plaanis ka riigile kuuluva AS Hoolekandeteenused Sõmera Kodu klientide ja töötajate testimine.
 • Valitsuskomisjon ootab Saaremaa kriisikomisjonilt ettepanekuid selle kohta, milliseid täiendavaid samme on vaja riigi poolt Saaremaa ja saarlaste toetamiseks astuda. Info koondamine on alanud ja see edastatakse esimesel võimalusel valitsuskomisjonile.
Soovitame samuti lugeda ülevaadet sotsiaalministri visiidist Saaremaale.
 
R, 27. märts
 • Võrreldes eelmise perioodiga on Kuressaare haiglas kasvanud hospitaliseeritute arv, sh viirusekahtlusega patsiente 7, viirusesse nakatunud patsiente 8.
 • Täna käivitatakse Kogula hoolekodu, kuhu on plaan viia üle viirusekandjatest hooldekodude hoolealused, kes haiglaravi ei vaja, kui olukord ei nõua teistsuguseid lahendusi. 
 • Tänasest testitakse kõigi Saaremaal ja Muhus asuvate hooldekodude personali ja hoolealuseid.
 • 28.03 kohtub kriisikomisjon Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuhi dr Arkadi Popoviga.
  Teema: võimalikud stsenaariumid haigestunute arvu kasvul ja võimalused ravi tagamiseks.
 • Kriisikomisjoni kohtumisel osales dr Mari Soots, kes andis ülevaate perearstide töökorraldusest eriolukorras. Räägiti ka spetsiifiliste isikukaitsevahendite puudusest, siin püüab vallavalitsus leida lahendusi. Nädalavahetusel, kui oma perearstile ei ole võimalik pöörduda, saavad inimesed helistada riiklikule perearsti nõuandeliinile 1220.
 • Vaadati üle maakonnaliinide täituvus ja võimalikud riskid bussitranspordi kasutamisel. Koostöös bussijuhtidega selgitatakse välja, mis eesmärgil hetkel liinibusse kasutatakse, misjärel otsustab komisjon ühistranspordi liinidega seonduva.
 • Tänasest hakatakse Politsei- ja Piirivalveameti ning vabatahtlike koostöös avalikus ruumis mängima droonide kaudu ja muul viisil heliklippi, mis tuletab meelde vajalikke ohutusnõudeid.
 • Avatakse täiendavad lasteaia valverühmad Astes ja Lümandas, mis on mõeldud vanematele, kellel on seotud hädaolukorras vajalike teenuste osutamisega. Valverühma taotluse saab esitada vaid e-taotlusena aadressil iseteenindus.saaremaavald.ee. 
 • Arutleti tootmisettevõtetes esineda võivate riskide üle - nii töötajate tervis kui viiruse levik, arutelud jätkuvad.
N, 26. märts
 • Kuressaare haiglas on hetkel senisest enam hospitaliseerituid: viirusekandjatele mõeldud voodikohad on täidetud, viirusekahtlusega inimeste osakond samuti tervikuna täidetud. Haigla valmistab ette täiendavaid voodikohti viirusega patsientidele, tuleb tagada täielik isolatsioon teistest patsientidest.
 • Põhjalikult arutati hooldekodude töötajate ja klientide tervise ohutuse tagamist ja sellega seonduvalt vajalikku testimist. Kriisikomisjon edastab kirja Terviseametile palvega teha suuremate hooldekodude (Kuressaare Haigla hooldekodu, Saaremaa Valss, erihooldekodu Südamekodu) patsientidele ja töötajatele testimine. Lisaks saadetakse pöördumine AS-ile Hoolekandeteenused palvega tagada Sõmera Kodu piisav mehitatus ja tervisekaitsenõuete täitmine.
 • Töösse pannakse Kogula hooldekodu, kuhu paigutakase haigla ülekoormuse korral viirusega nakatunud patsiendid. Toimuvad ettevalmistustööd.
 • Valla hooldekodudele jätkub isikukaitsevahendeid ja desinfitseerimisvahendeid 3-4 nädalaks. Varude osas toimub täpne arvestus ja täiendamine. Eraettevõtjad peavad leidma ise lahendused, vald varustab kõige kriitilisemaid, st, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutusi.
 • Valla hooldekodud on juba täna töötajate nappuses, tuleb leida lahendused. Lahenduseks ei ole hooldekodude sulgemine, sest ei ole võimalik hooldekodude elanikke mujale kellegi teise hoolde viia. On väga oluline leida täiendavalt VABATAHTLIKKKE APPI, et hoolitseda vanurite eest. Kriisikomisjon loodab siinkohal kogukonna abivalmidusele, käivad läbirääkimised ka valla asutustes töötavate inimestega. Abi on vaja lisaks hooldekodudele ka teistes tegevustes (nt eakate ja laste abistamine). Täna on valla  erinevate osakondade inimesed abiks nt sooja toidu laialiviimisel. Iga aidata soovija leiab kindlasti jõukohase tegevuse, et kriisis kogukonna nõrgemaid liikmeid aidata! 
 • 27.03 kohtub kriisikomisjon perearstide esindajatega, et leida lahenduse perearstide hetkemuredele.
 • Politsei tegeleb avaliku korra tagamisega, kontrollitud on inimestelt laekuvat infot ja käidud vestlemas noortega kogunemiste juures.
 • Mitmed inimesed on pöördunud kriisikomisjoni poole ettepanekuga sulgeda mänguväljakud ja kuna ka SA Kuressaare Haigla hinnangul on mänguväljakud võimalikud viiruse edasikandumise riskikohad, siis otsustas kriisikomisjon sulgeda kõik Saaremaa avalikud mänguväljakud alates 27.03.

K, 25. märts

 • Kuressaare haiglas töö toimib, hospitaliseeritud viirushaigeid üks, viirusekahtlusega inimeste osakonnas seitse inimest.
 • Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud täiendavate piirangute (avalikus kohas liikumine, kaubandus-, söögi- ja meelelahutuskohad) osas tuleb teha teavitustööd, inimestelt eeldatakse mõistlikkust. Politsei- ja Piirivalveameti esindajatega toimub piirangute tagamiseks vajalike tegevuste läbiarutamine.
 • Sotsiaalvaldkonnas on põhiteemaks hooldekodudele vajadusel vabatahtlike töötajate leidmine, lahendused on väljatöötamisel.
 • Tööle pandi Saaremaa Ühisgümnaasiumi söökla, tagamaks sooja toiduga varustatus.
 • Koolitoitu saavad üle Saaremaa 70 last sotsiaalselt vähekindlustatud peredest, samuti elutähtsaid teenuseid osutavate töötajate lapsed. Hetkel ei ole võimalik tagada kõigile lastele sooja toidu koju toomine, aga arutlusel on võimalused (nt toidupakid).
 • Kaitseliit on tänasest abiks politseiametnikele Virtsu ja Kuivastu sadamates liikumispiirangu kontrollimisel.

T, 24. märts

 • Haiglas olukord rahulik, viirusekahtlusega inimesi sees 2. Haigla täpsustab mandri haiglatega viirusega nakatunud haiglaravi vajavate inimeste hospitaliseerimise korra.
 • Perearstidelt on info praeguste probleemide kohta, kriisikomisjon edastab mured Terviseametile.
 • Hoolekodudega tegeletakse eraldi, et anda täiendavad juhised ohutumaks käitumiseks.
 • Politsei ja noorsootöötajad ei ole täheldanud probleeme nn noorte kampadega, olukorral hoitakse silm peal. Avalikud mänguväljakud jäävad avatuks, kuid nende kasutatavust monitooritakse, vajadusel täiendavad otsused.
 • Tasuta toidu teenus on hetkel 61 lapsele üle Saaremaa.
 • Vabatahtlikke on rakendatud erinevates valdkondades (hooldekodudes, haigla telkide valves jne), koostöö sujub.
 • Vallavalitsuse osakonnad ja hallatavad asutused toimetavad lisaks eriolukorrale ka enda tavapäraste teemadega.
 • Kutsume kõiki üles käituma vastutustundlikult - hoiduma rahvarohketest kohtadest ja lähtuma ohutussoovitustest!

E, 23. märts

 • Haiglas olukord rahulik, viirusekahtlusega sees kaks inimest.
 • Proovide võtmine läbi perearsti suunamise on käivitunud ja toimib. Terviseameti tänase info kohaselt 110 positiivset proovi Saaremaalt.
 • Eriline tähelepanu on hooldekodudes viibijate ja personali tervise kaitsmisel ja vajaliku personal olemasolul, samuti koduhoolduse ja teiste sotsiaalteenuste osutamisel.
 • Vallavalitsuse valdkonnad toimetavad eriolukorrast tulenevate ülesannete ja tavapäraste teemadega. Lähipäevadel selgub maapiirkondades lasteaia valverühmade avamine.
 • 25. märtsis aitavad liikumispiiranguid mandri ja Saaremaa vahel sadamates täita Kaitseliidu liikmed, kes annavad tublidele politseinikele vajalikku puhkust.
 • Tuletame meelde – kuigi ilmad on ilusad ja õues käimine vajalik, tuleb vältida otsekontakti ja hoida distantsi!

P, 22. märts

 • Haiglas olukord rahulik. Testimine toimib, nädalavahetusel saab proove anda läbi 112 numbri poolt suunamise.
 • Kriisikomisjon võtab ühendust Saaremaa perearstidega, et täpsustada, kas arstidel on küsimusi, millele komisjon saaks vastata.
 • Sotsiaalvaldkonnas kaardistatakse võimalikke asenduspindu hooldatavatele.

L, 21. märts

 • Eile saadeti peaministrile ja Vabariigi Valitsusele kiri sooviga saada Kuressaarde täiendavat haiglapersonali. Praegu seis personali osas rahuldav, kuid abikäed on oodatud. Täna hommikul oli ühendus ka sotsiaalministriga, haigla annab ministrile videosilla vahendusel ülevaate.
 • Praegu Eesti haiglates koroonahaigete osas täituvust sisuliselt pole. Eesti suuremad haiglad on eriolukordadeks valmis.
 • Ennetavalt on läbi mõeldud, kuidas toimida, kui Saaremaa hooldekodudes ilmneb nakkuskahtlus ja hooldatavad vajavad isoleerimist.

R, 20. märts

 • Haiglas olukord rahulik, hospitaliseerituid viirusekahtluse tõttu 3 (seis on muutuv).
 • 20. märstist toimub testimine perearstide suunamisega, perearstid lähtuvad juhistest, kell 14 algab uuesti drive-in testimine.
 • Tasuta toiduteenus abivajavatele lastele tagatud, valverühmas hetkel 2 last. Järgmiseks nädalaks on esitatud rohkem taotlusi.
 • Vald väga tänulik Öun Drinks'ile, on kes toonud vabatahtlikele ja eesliinil tegelejatele (haigla, pääste jt) jagamiseks limonaadi!
 • Päästeameti Saaremaa esindajad on pidevas suhtluses kaubandusettevõtjatega jagamaks vajalikku infot ja soovitusi.

N, 19. märts

 • Vald teeb koostöös Kuressaare haiglaga ettevalmistusi võimalikeks haiguspuhanguteks sotsiaalhoolekande patsientide hulgas. Tegemist ei ole olukorrale reageerimisega, pigem on see ettevalmistustööde loogiline järgmine samm.
 • Arutati mandrile transpordi korraldamise täiendavaid võimalusi, juhuks, kui peaks olema vajalik selleks enam ressurssi, ning võimalike asenduspindade teemat, et olla valmis, kui viiruse tõttu haigestunute arv peaks suurenema.
 • Haiglas olukord rahulik, hospitaliseerituid viirusekahtluse tõttu alla 5 (hetkeseis on muutuv). 2 inimest on viidudviiruse tõttu mandrile haiglasse.
 • Päästeameti sündmuskoha staap tegi eriolukorra juhile ettepaneku kehtestada kindel COVID19 testimise kord. Hetkel juhindutakse testimisel Terviseameti soovitustest.
 • 20. märtsist toimub viiruseproovide võtmine perearsti poolt suunamisega, täpsem info perearstidelt.
 • Tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas maakonnas on tagatud isikukaitsevahendid, erasektoris on mitmeid pakkujaid, kelle poole saavad eraisikud ja ettevõtjad otse pöörduda. 
 • Seoses eriolukorraga vaadatakse üle kõik Kuressaare ja Saare maakonna ühistranspordiliinide graafikud. Kuna liikumisaktiivsus ja vajadus on oluliselt muutunud viiakse ühistranspordi liikumine kooskõlla hetke vajadustega.
 • Liikumispiirangutesse Saaremaa ja mandri vahel suhtutakse politsei sõnutsi üldiselt mõistvalt, politsei lahendab jooksvalt vastavaid küsimusi. Soome ja Eesti vahel loodud erand töölkäimiseks, ei laiene Saaremaa ja mandri vahelisele liikumisele.

Kogu kriisist tuleneva pinge keskel jääb tihti tähelepanuta inimene, kes ulatab abikäe. Vald tänab siinkohal kõiki vabatahtlikke, kes on võtnud vaevaks hoolida ja aidata!

K, 18. märts
 • Haiglas olukord rahulik, proovide andmiseks järjekorda ei ole, oodatakse testide tulemusi.
 • TS Laevadega on kokkulepitud 24/7 valmisolek tagamaks vajadusel kiire transport viirushaigetele mandrile.
 • Ettevõtjate ettepanekul saab praamigraafik täiendust, sest hommikuste laadimistega autod ei jõua hommikusele praamile. Tööpäevadel lisandub väljumine Virtsust kell 10:15 ja Kuivastust 10:50.
 • Maakonnasisene ühistransport jätkab koolivaheaja graafikul, tagamaks, et inimestel on võimalik käia tööl ja saada ligi hädavajalikele teenustele.
 • 18. märtsist peatatakse Saaremaa ja mandri vaheline lennuühendus, lennuettevõttel on valmidus vajadusel koheselt teenuse osutamist jätkata.
 • Vallavalitsuse kodulehel alamleht Eriolukord, kus on kõige operatiivsem info, sh vajalikud telefoninumbrid hädavajalikeks teenusteks.
 • Vallavalitsuse osakondade töö toimib, hallatavate asutuste oma niivõrd kui hetkel võimalik. 
 • Maskid ja desinfitseerimisvahendid valla hallatavates asutustes, haiglas ja erahooldekodudes on hetkel tagatud.
 • Koduõed osutavad jätkuvalt teenust teenusel olevatele patsientidele, küll aga palutakse  leppida kokku kõik külastused. Tähtis on antud olukorras õdede ressurssi säästa. Haigla hooldekodus seob perenaine, õde kutsutakse vajadusel. Südamekodus ja hooldekodus Saaremaa Valss on tööl õde, vajadusel saab haigla appi minna. Kihelkonnal käib jätkuvalt koduõde.
 • Kuressaare haiglasse ühtegi COVID-19 diagnoosiga rasket haiget toodud ei ole. Haigla täiendab jooksvalt ravimite varusid ja on täielikus valmisolekus võimalikuks haigete vooks, kui olukord peaks pöörduma halvemuse suunas.

  Jätkuvalt on laual proovide tegemise jätkamine. Pilootprojektina laiendatakse testi võtmise õigust perearstidele. Testimisele suunatakse tervishoiutöötajad ja hooldekodude töötajad. Testimise eesmärk on selgitada välja, kas need inimesed on haigestunud või mitte.

 • Liikumispiirangute osas on palju küsimusi, korduma kippuvate küsimuste rubriik PPA kodulehel ja valla Facebooki lehel.
 • Päästeamet korraldab kohtumise kohalike kaubandusettevõtete esindajatega eriolukorras käitumise osas.
 • Tootmisettevõtete tervisekaitse meetmete rakendamisel ühendust võtta Päästeameti Saaremaa päästepiirkonna vanemoperatiivkorrapidaja Juri Zabellevitsiga (juri.zabellevits@rescue.ee).
 • Vallavolikogu esimees Tiiu Aro edastab pöördumise peaminister Jüri Ratasele Saare maakonna ettevõtluse kahjude kohta seonduvalt eriolukorraga ning ettepanekud võimalike meetmete osas.
T, 17. märts 
 • Kuressaare haiglas olukord rahulik, hospitaliseerituid viiruse tõttu ei ole lisandunud. Võetud proovide arv vähenenud.
 • Päästeamet on saanud Saaremaal täiendavat jõudu teistest regionaalsetest keskustest, kes aitavad kohapeal nõu ja jõuga.
 • Vabatahtlikud jätkuvalt oodatud! Seni registreerunutele toimub ülesannete jaotus.
 • Omniva informeerib, et postipunktid jäävad avatuks, posti saab üle anda ja vastu võtta. 
 • Terviseameti andmeid uute proovitulemuste kohta veel ei ole.
 • Vald on valmis tagama vahendid täiendavaks testimiseks. Hetkel tasulisi teste teha ei saa, kuna laborite võimekus ei ole selgunud. Kiirtestide osas on Terviseamet ja Ravimiamet eitaval seisukohal.
 • Vallavalitsus teeb ettepaneku Maanteeametile praamigraafikutesse täiendavate reiside lisamiseks lähtuvalt toiduainetetööstuse esindajate ettepanekule.
 • Maskid on olemas sotsiaal- ja tervishoiuasutuste ja teistele valla hallatavate asutuste tarbeks. Vallavalitsusel on võimalus maskide täiendavaks tellimiseks. OÜ Moonstar on tootnud esimese osa korduvkasutatavatest maskidest, huvilistel pöörduda nende poole.
 • Liikumispiirangu võimalikku mõju hinnatakse käesoleva nädala lõpupoole.
 • Vallavolikogu eestseisus ja valla kriisikomisjon kohtusid Saaremaa Ettevõtjate Liidu esindajatega arutamaks Saaremaa majanduse olukorda ja võimalikke toetusmeetmete osas Vabariigi Valitsuse poole pöördumist.
E, 16. märts 
 • Saaremaal on COVID-19 positiivse diagnoosi saanud 44 isikut. Ehkki Terviseamet on otsustanud, et edaspidi testitakse riskirühmadesse kuuluvaid isikuid, on valla kriisikomisjoni seisukoht, et ka teistel haigusnähtudega saarlastel peab olema võimalus testi tegemiseks. Sel juhul oleks test tasuline, vallavalitsus on praegu valmis need kulud katma.
 • Aktiivselt tegeletakse näomaskide juurde hankimisega ning on tõenäoline, et lähiajal hakatakse maske Saaremaal kohapeal tootma.
 • Seoses kehtestatud liikumispiiranguga - mandrile tööle minev inimene saab Saaremaalt lahkuda ning saarlased saavad naasta koju, kuid edasi-tagasi liikumine ei ole lubatud! Kaubavedu on tagatud. Muutunud on praamiliikluse graafik.
 • Kuressaare haigla juurde on püstitatud haiglaväline triaaž, kus toimub haigusnähtude osas selektsioon. Hospitaliseeritud haigete arv on viidud miinimumini.
 • Vallale on saabunud hulk maske, tuleb lisa.
 • Vallavalitsus kutsub kõiki ka ise korduvkasutatavaid maske tegema. Oluline on meeles pidada, et maske peab ka desinfitseerima.
 • 15. märtsis töötab Päästeameti ruumides sündmuskoha staap, kes toetab valla kriisikomisjoni vajalike teadmistega.
 • Hoolekandeteenuste transpordiprobleem on lahenenud. Kasutusele võetakse valla teenuskeskuste autod.
 • Jätkuvalt saab end registreerida vabatahtlikuks, et aidata meie valla abivajajaid.
L, 14. märts 
 • Valla sotsiaalosakond koostöös Kaitseliidu Saaremaa Maleva ja Naiskodukaitse Saaremaa ringkonnaga valmistavad ette valla eakate sooja toiduga varustamise korraldamise. Abivajajad on sotsiaalosakonnale enamjaos teada, kuid kogukondades palutkatse olla tähelepaneliku ja anda abivajadustest teada tel 453 3528 või 517 2616.
 • Kaitsevägi eraldas ametkondliku abi korras Saaremaa vallale 10 000 maski. See on oluline leevendus Kuressaare Haigla SA-le ja väärtuslik ressurss teistele teenindussektori töötajatele. Maskidest on saarel suur puudus, julgustakse kodus inimestel ise marlimaske õmblema.
 • Saaremaale saabuvad Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise välihaigla telgid, kus seatakse üles mobiilsed laborid proovide võtmiseks.
 • 15. märtsist võtab kriisijuhtimise üle Päästeamet, staap seatakse üles ameti Kuressaare ruumidesse.
 • Kodanikele pannakse südamele, et viirus on väga nakkav, levides inimeselt inimesele. Võtke aega kodus olemiseks, vältige mittevajalikke käike avalikes kohtades, jälgige enda ja lähedaste tervist. Kui on soov välja minna, siis liikuda looduses.