Külaraha taotlemine

Kirjeldus:

Külaraha on õigus taotleda külavanemal. Külaraha on valla eelarve vahenditest eraldatav toetus külaelu edendamiseks, külakeskkonna ja elukvaliteedi parendamiseks. Külaraha suuruse kinnitab igal aastal külade lõikes Saaremaa Vallavalitsus.

Kui kaua läheb? Esmalt kontrollitakse esitatud taotlus selles osas, kas taotluse esitanud külavanemal on kehtivad volitused küla esindamisel. Kui eeltoodu ja taotlus on nõuetele vastav, sõlmitakse leping vallavalitsuse ja külavanema vahel. Peale lepingu allkirjastamist mõlema poole poolt, kantakse toetus külavanemale.

Õigusaktid:

Mittetulundustegevuse toetamise kord
Külaraha jaotamise tingimused

Kontakt:

Vastava piirkonna teenuskeskus
Kihelkonna - Tormis Lepik: tormis.lepik@saaremaavald.ee tel 452 5108
Kärla - Krisela Uussaar: krisela.uussaar@saaremaavald.ee tel 452 5164
Laimjala - Vilmar Rei: vilmar.rei@saaremaavald.ee tel 452 5143
Leisi - Tuuli Pärtel: tuuli.partel@saaremaavald.ee tel 452 5171
Lümanda - Jaanika Tiitson: jaanika.tiitson@saaremaavald.ee tel 452 5141
Mustjala - Kalle Kolter: kalle.kolter@saaremaavald.ee tel 452 5151
Orissaare - Raul Koppel: raul.koppel@saaremaavald.ee tel 452 5172
Pihtla - Tiit Rettau: tiit.rettau@saaremaavald.ee tel 452 5154
Pöide - Toomas Oll: toomas.oll@saaremaavald.ee tel 452 5157
Salme - Kaidi Ottis: kaidi.ottis@saaremaavald.ee tel 452 5160
Torgu - Mari Kübarsepp: mari.kubarsepp@saaremaavald.ee tel 452 5163
Valjala - Tiit Aavik: tiit.aavik@saaremaavald.ee tel 452 5166

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardiga. Teenuse kasutamiseks on vajalikud ID-kaardi PIN1 ja PIN2 koodid. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saaremaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa valla vastava piirkonna teenuskeskusesse. 
Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Vajalikud dokomendid:
  • Üldkoosoleku protokoll

Blanketid:

  • Külaraha taotlus:  doc      pdf 
  • Külaraha aruandevorm:  doc      pdf