Külaraha taotlemine

Kirjeldus:

Külaraha on õigus taotleda külavanemal. Külaraha on valla eelarve vahenditest eraldatav toetus külaelu edendamiseks, külakeskkonna ja elukvaliteedi parendamiseks. Külaraha suuruse kinnitab igal aastal külade lõikes Saaremaa Vallavalitsus.

Kui kaua läheb? Esmalt kontrollitakse esitatud taotlus selles osas, kas taotluse esitanud külavanemal on kehtivad volitused küla esindamisel. Kui eeltoodu ja taotlus on nõuetele vastav, sõlmitakse leping vallavalitsuse ja külavanema vahel. Peale lepingu allkirjastamist mõlema poole poolt, kantakse toetus külavanemale.

Õigusaktid:

Mittetulundustegevuse toetamise kord
Külaraha jaotamise tingimused

Kontakt:

Vastava piirkonna teenuskeskus
Kaarma - Veiko Viil: veiko.viil@saaremaavald.ee tel 452 5031
Kihelkonna - Tormis Lepik: tormis.lepik@saaremaavald.ee tel 452 5108
Kärla - Toomas Raun: toomas.raun@saare.ee tel 5850 4920
Laimjala - Vilmar Rei: vilmar.rei@saaremaavald.ee tel 452 5143
Leisi - Airi Toompuu: airi.toompuu@saaremaavald.ee tel 452 5170
Lümanda - Ilmar Antov: ilmar.antov@saare.ee tel 504 8513
Mustjala - Kalle Kolter: kalle.kolter@saaremaavald.ee tel 452 5151
Orissaare - Anne Saar: anne.saar@saaremaavald.ee tel 452 5174
Pihtla - Tiit Rettau: tiit.rettau@saaremaavald.ee tel 452 5154
Pöide - Toomas Oll: toomas.oll@saaremaavald.ee tel 452 5157
Salme - Rita Mägi: rita.magi@saaremaavald.ee tel 452 5161
Torgu - Marite Ringas: marite.ringas@saaremaavald.ee tel 452 5163
Valjala - Tiit Aavik: tiit.aavik@saaremaavald.ee tel 452 5166

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardiga. Teenuse kasutamiseks on vajalikud ID-kaardi PIN1 ja PIN2 koodid. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saaremaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa valla vastava piirkonna teenuskeskusesse. 
Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Vajalikud dokomendid:
  • Üldkoosoleku protokoll

Blanketid:

 doc      pdf