Kuressaare linnakodaniku komisjon

Koosseis:

Esimees  - Anti Toplaan anti.toplaan@eelk.ee, 514 8199   
Aseesimees -Tambet Kikas                                                    
 
Liikmed:
Mele Pesti Jüri Kuusk
Deisi Klaas Urve Tiidus
Ade Sepp Anton Teras
Maie Meius Gert Nepper
Ene Vahter Taniel Vares
Katrin Keso-Vares Tarmo Nook
Leonid Siniavski Õnne Dreiberg

 

Komisjoni koosolekute protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid.
Kuressaare linnakodaniku komisjoni 2018. aasta tegevusaruanne.