Lümanda teenuskeskus

Keskusehoone, Lümanda küla 93301, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Jaanika Tiitson 452 5141
5623 6402
jaanika.tiitson@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Heleri Jõgi 452 5140
5750 2452
heleri.jogi@saaremaavald.ee

Teated

 Saaremaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu Lümandas toimub 10. augustil kell 19 Lümanda Majas.

 llmunud on augustikuine Lümanda Teataja, mida saad lugeda siit.

Lümanda piirkond asub Lääne-Saaremaal, piirnedes Kihelkonna, Kärla ja Salme piirkondadega. Lümanda piirkonna territooriumil on 23 küla. Piirkonna teenuskeskus asub Lümanda külas.