Matusetoetuse taotlemine

Kirjeldus:

Toetust on õigus taotleda rahvastikuregistrijärgse Saaremaa valla elaniku surma korral matuse korraldamise kulude osaliseks hüvitamiseks surmatõendi alusel. Toetust makstakse õigustatud isikule kuni kolm kuud peale isiku surma.
Taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus (vt allpool).
Toetuse suuruseks on 2018. aastal 250 eurot.

Õigusaktid:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

Reelika Murd, tiia.jaarats@saaremaavald.ee, tel 452 5059

Abiks matuse korraldamisel: www.matusest.ee/matuseabi (teenusepakkujate loetelu ei pruugi olla täielik).

Taotlemine elektrooniliselt

E-vorm:

 

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna 10, Kuressaare; vastuvõtt  E 9-12, 14-16, T 12-16, K 8.30-12, 14-17.30, R 8.30-12) või piirkondlikusse teenusekeskusesse.
Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Vajaminevad dokumendid:

Isikut tõendav dokument, surmatõend

Blankett:

Matusetoetuse taotlus pdf docx