Metsandus

Metsandusega seonduvat korraldab Keskkonnaameti metsandusosakond, kes viib ellu metsandus- ja jahindusalaseid poliitikaid, arengukavasid ning programme ja ühtlustab valdkondlikke tegevusi.

Metsa majandamise eeskiri >>

Metsaregistri avalik veebiteenus >> võimaldab leida kaardil metsaeraldisi, katastriinfot ja nendega seotud piiranguid.