Muinsuskaitse

Restaureerimis- ja remonditoetus

Saaremaa valla poolt kord aastas jagatava restaureerimis- ja remonditoetuse eesmärk on aidata kaasa Kuressaare linna arhitektuuripärandi, Kuressaare vanalinna linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele, kaitsmisele.
Eelistatult toetatakse ehitiste avariilise olukorra likvideerimist, arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne) ja/või avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ning selleks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist.
Ehitiseks on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või muinsuskaitsevööndis asuv või arhitektuuriväärtuslik ja kaitse all olev hoone või rajatis.
Toetusega soodustatakse töö teostamist kuni 50% ulatuses, mis on suunatud ehitise arhitektuuriväärtuse säilitamisele või taastamisele.
Toetust võivad taotleda isikud, v a kasumit taotlevad juriidilised isikud, kelle omandis või valduses on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuvad või Kuressaares asuvad arhitektuuriväärtuslikud ja kaitse all olevad ehitised. 

Restaureerimis- ja remonditoetuse saajad 2018 

Vallavalitsuse 08.01.2019 korraldusega nr 26 toetati 2018. aasta restaureerimis- ja remonditoetusvahenditest järgmisi objekte:
Kinnistu aadress Tööde kirjeldus Toetussumma EUR
Lasteaia 10 krohvitud majaosa fassaadiparandused, katusekatte vahetus,
vihmaveesüsteemide parandus, laudise vahetus ja värvimine
3000
Uus tn 26a
veranda fassaadi vahetus, veranda akende vahetus
1500
Komandandi 11 projekteerimine, 2 korstnat, katuse katte ja akende vahetus 7539,98
Pargi 4 kahe välisukse vahetus 1492
Väike-Sadama 1-1
vundamendi töstmine ja uue välisukse paigaldus
1317,6
Lasteaia 12 Hoovipoolsele uksele varikatuse ehitamine 349,5
Veski 2 seinapalgi vahetus, kolme dolomiidist trepiastme vahetus 534,47
Valla 2018. aasta eelarves oli toetuseks määratud rahalisi vahendeid summas 20 000 eurot. Toetust sai taotleda 1. detsembrini 2018. 
Lisainfo: tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.

Mida peaksin teadma, kui elan muinsuskaitsealal?

Vanalinn on kaunis, vanalinnas on ilus elada.
Selleks, et seda kõike hoida, peab seoses ehitustegevusega mõistvalt suhtuma veidi kõrgendatud nõudmistesse. Keelatud on näiteks plastikakende paigaldamine, olulist rolli mängivad õigete detailide (vihmaveesüsteemide, katusekatte või voodrilauaprofiili  jm) valik. Tihti uuendatakse maja välisilme sobimatute materjalidega, mis paraku teevad vanale majale karuteene. Enamikel juhtudel õnnestuks hoone õigeid töövõtteid kasutades remontida säästlikult ja mõistlikumate kulutusega.
 
Elanike nõustamine, projektide läbivaatus ning järelvalve korraldatud Muinsuskaitseameti ja Saaremaa Vallavalitsuse poolt. Kindlasti konsulteerige enne tegutsema asumist vallavalitsuse arhitektidega ja muinsuskaitse esindajatega, tutvuge julgelt vallamajas olemasolevate arhiivi- ja infomaterjalidega.

Kuressaare linna muinuskaitseala
Kuressaare linna muinsuskaitseala kaart 
Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealale ja selle kaitsevööndile on määratud piirid, muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis kehtivad nõuded ja kitsendused mis on määratletud Vabariigi Valitsuse 17.02.2004 määrusega nr 220 "Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus".

 

Kontakt

Muinsuskaitseamet Saaremaal
Tallinna 10, Kuressaare

Keidi Saks 
tel 5308 9199
keidi.saks@muinas.ee

Ajaloolised hooned ja fotod: