Mustjala osavallakogu

Mustjala osavallakogu koosolek toimus 14. oktoobril 2020. Päevakorras oli: 
1. Valla arengukava 2019-2030 muutmine,eelarvestrateegija 2021-2024.
2. Varese sadama detailplaneeringu kehtestamine.
3. Veeteenuse hinna kooskõlastamine.
4. Informatsioon.

Mustjala osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 7-liikmeline osavallakogu:

Harry Raudvere
(esimees)
harry@windrose.ee
Heimar Põld
(aseesimees)
heimar.p@hotmail.com
Jüri Ader aderjuri@gmail.com
Aare Allik aare.allik70@gmail.com
Jaan Kaju jansa69@hot.ee
Malve Kolli malve.kolli@gmail.com
Kalle Kolter kalle.kolter@saaremaavald.ee

 

Vaata ka:
Mustjala osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid