Omaosaluse toetus ja teised rahastusvõimalused

Teiste rahastusvõimaluste kaasamisel on võimalik taotleda omaosaluse toetust, mida saab taotleda projekti oma- või kaasfinantseerimisel maksimaalselt 90% projekti peamise rahastaja poolt nõutavast minimaalsest oma- või kaasfinantseeringust. Toetuse andmise eesmärgiks on valla elanike ja juriidiliste isikute omaalgatuse, ühistegevuse ja kestva arengu toetamine kooskõlas valla valdkondlike prioriteetidega. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus iseteeninduskeskkonnas, kus saab ka esitada aruandluse. 

Näiteid teistest rahastusvõimalustest: Eesti KultuurkapitalEesti Rahvakultuuri KeskusEttevõtluse Arendamise SihtasutusKeskkonnainvesteeringute KeskusKodanikuühiskonna SihtkapitalPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni AmetRiigi Tugiteenuste KeskusSaarte Kalandus MTÜSaarte Koostöökogu (Leader)Väikesaarte programmVöimalus MTÜ.