Ühinenud omavalitsuste arengukavad

Kihelkonna vald

Kihelkonna valla arengukava 2015-2020
Kihelkonna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026

Kuressaare linn
Kuressaare linna arengukava 2014-2020 (2030)
Kuressaare linna terviseprofiil


Laimjala vald

Laimjala valla arengukava 2014-2020

Leisi vald
Leisi valla arengukava 2011-2020
Leisi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026
Leisi Keskkooli arengukava 2017-2019
Pärsama hooldekodu arengukava 2015-2020
Pärsama Lasteaed arengukava 2016-2018
Leisi valla, Pärsama kaugkütte võrgupiirkonna soojamajanduse arengukava 2016–2026 I osa
II osa

Lääne-Saare vald
Lääne-Saare valla arengukava 2015–2023 (2030)
Lääne-Saare valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026
Lääne-Saare valla Kaarma, Kärla ja Lümanda piirkondade soojusmajanduse arengukava 2016-2026

Mustjala
Mustjala valla arengukava muutmine aastani 2025
Mustjala valla arengukava 2009-2020

Orissaare
Orissaare valla arengukava 2015-2025
Orissaare valla arengukava 2015-2025 muutmine
Orissaare Gümnaasiumi arengukava 2014-2017
Orissaare Lasteaia "Päikesekiir" arengukava 2013-2017
Orissaare Gümnaasiumi arengukava 2017-2022
Orissaare Lasteaia "Päikesekiir" arengukava 2017/2018-2020

Pihtla
Pihtla valla arengukava 2015-2021
Pihtla Kooli arengukava 2016-2020
Kaali Kooli arengukava 2015-2020


Pöide
Pöide valla arengukava 2016-2026
Pöide valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2009-2021
Pöide valla soojamajanduse arengukava 2016-2026 
Tornimäe Lasteaia arengukava 2014-2018 
Tornimäe Põhikooli arengukava 2018-2022

Salme
Salme valla arengukava 2016-2023
Salme Põhikooli arengukava 2016-2020
Salme Lasteaia arengukava 2016-2021
Salme aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojamajanduse arengukava 2016-2026
Salme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 Lisad Joonised

Torgu
Torgu valla arengukava 2010-2020

Valjala
Valjala Põhikooli arengukava 2017-2021
Valjala valla terviseprofiil 
Valjala valla arengukava aastateks 2016 - 2024
Valjala valla kultuuri, noorsootöö, spordi ja turismi arengukava 2015-2020 
Valjala Lasteaia arengukava 2016/2017- 2020/2021 
Valjala Põhikooli arengukava aastani 2017