Orissaare osavallakogu

Orissaare osavallakogu koosolek nr 23 toimub 23.  septembril 2021 kell 17.30
Päevakord:
1. Ülevaade Orissaare ehitusobjektide ehitusprotsessidest aastal 2021.
Raul Koppel - Orissaare osavalla teenuskeskuse juht
2. Orissaare osavallakogu esimese koosseisu aruanne 2018-2021.
Silvi Teesalu – Orissaare osavallakogu esimees
Ettepanekud järgmisele osavallakogule.
3. Orissaare uue osavallakogu moodustamise protsessist
Raul Koppel -  osavallakogu liikmed 
4. Info.
Silvi Teesalu
Orissaare osavallakogu esimees

Orissaare osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 9-liikmeline osavallakogu:

Silvi Teesalu
(esimees)
steesalu@gmail.com
Kristjan Moora
(aseesimees)
kmoora@gmail.com
Kaidi Kald kaidikald2@gmail.com
Marko Kald marko.kald@mail.ee
Avo Kaljuste avo@maravo.ee
Neeme Kööts neemeks@gmail.com
Mark Muru mark.muru@alunaut.ee
Vello Runthal orissaare@gmail.com
Anu Viljaste kultuurimaja@orissaare.ee

 

Vaata ka:
Orissaare osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid