Pihtla teenuskeskus

Vallamaja, Pihtla küla 94101, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed

Teenuskeskuse juhataja

Tiit Rettau

452 5154
506 6193
tiit.rettau@saaremaavald.ee

Infospetsialist Piret Mägi

452 5155
5382 2508
piret.magi@saaremaavald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Kai Albert 452 5156
5332 7274
kai.albert@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Tähelepanu! Eriolukorras on Saaremaa Vallavalitsuse, sh teenuskeskuste hooned ajutiselt SULETUD. Teenistujate poole palutakse pöörduda kas telefoni või e-posti teel. Üldinfo: tel 452 5000.
Pihtla, Püha, Sutu, Ilpla, Kuusiku, Räimaste, Kiritu, Sauaru, Püha-Kõnnu külade ühine koosolek külavanema(te) valimiseks toimub 10. mail kell 17 Pihtlas, kohvikus „Nõges". 

 

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.