Pihtla teenuskeskus

Vallamaja, Pihtla küla 94101, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed

Teenuskeskuse
juhataja

Tiit Rettau

452 5154
506 6193
tiit.rettau@saaremaavald.ee

Infospetsialist Piret Mägi

452 5155
5382 2508
piret.magi@saaremaavald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Kai Albert 452 5156
5332 7274
kai.albert@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

 Korstnapühkija Pihtla piirkonnas 25., 26. ja 27. septembril. Info tel 506 6193, 452 5154.
Pihtla piirkonna pensionäride pidu
1. oktoobril  kell 12 Sandla rahvamajas.
Tantsuks mängib Kalev Kalden Pärnumaalt. Muusikaline kava Saare pereansamblilt. Peole on oodatud Pihtla piirkonnas elavad, endises Pihtla vallas sündinud, töötanud või elanud pensionärid koos kaaslastega.
Osavõtumaks 8€ tasuda 24. septembriks Sandla, Pihtla või Kaali kauplusesse. Samas anna teada, kas vajad bussitransporti (Pihtla piirkonna piires).
Busside sõidugraafikud:
I: Haeska kell 11.15, Kaali kell 11.20, Kõljala kell 11.25, Pihtla-Kõnnu teerist kell 11.35.
II: Suure-Rootsi kell 11.15, Kailuka kell 11.20, Ilpla kekl 11.30.
Info tel 5302 5620, Annely Õisnurm.