Pihtla osavallakogu

 

Pihtla osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 12-liikmeline osavallakogu:

Rando Rahnik
(esimees)
randorahnik@gmail.com
Veeve Kaasik
(aseesimees)
 
Toomas Jalakas  
Kristine Järsk  
Veiko Kaasik  
Tiit Rettau  
Mari Soots  
Tõnu Teder  
Kersti Truverk  
Taavi Tuisk  
Kaljo Tuuling  
Annely Õisnurm  

 

Vaata ka:
Pihtla osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid