Pöide teenuskeskus

Rahvamaja, Tornimäe küla 94501, Saaremaa vald

Ametikoht

Nimi

Kontaktandmed

Teenuskeskuse juhataja

Toomas Oll

452 5157
509 6104
toomas.oll@saaremaavald.ee

Infospetsialist

Pärje Raev

452 5158
512 3655
parje.raev@saaremaavald.ee

Sotsiaaltööspetsialist
vastuvõtt Pöide: E

Aili Ansper

452 5159
5386 1279
aili.ansper@saaremaavald.ee

UUDISED JA TEATED

Tähelepanu! Eriolukorras on Saaremaa Vallavalitsuse, sh teenuskeskuste hooned ajutiselt SULETUD. Teenistujate poole palutakse pöörduda kas telefoni või e-posti teel. Üldinfo: tel 452 5000.
Pöide piirkonnas on suletud järgmised asutused:
- Tornimäe põhikool;
- Tornimäe lasteaed;
- Tornimäe rahvamaja koos majas asuva noortekeskusega. 
- Tornimäe raamatukogu koos postipunktiga ja Kõrkvere raamatukogu.
Lapse sünni saab nüüd registreerida ka veebis.
Vallavalitsus annab teada, et kõiki rahvastikuregistri toiminguid saab 19. märtsist teha www.rahvastikuregister.ee vahendusel (sh sünni registreerimine). Lapse sündi saab registreerida e-avaldusega ka siis, kui vanemad ei ole abielus, st, et avalduse saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad. Küsimuste tekkimisel pöörduda rahvastikutoimingute peaspetsialisti poole tel 526 9213. Kohale tulemisega sünni  registreerimine toimub vaid juhul, kui isikul puudub võimalus e-avalduse esitamiseks. Sel juhul on vajalik ette helistada tel 526 9213 või 452 5018, et leppida kokku toimingu tegemise üksikasjad.

Küla- ja alevikuraha taotleda ei saa. Eriolukorra tõttu tunnistas vallavalitsus kehtetuks 11. veebruari 2020. a korralduse „Aleviku- ja külaraha jaotamise täpsustatud tingimused". Uus taotlusvoor, ajakohastatud tingimustega, kuulutatakse välja lähtuvalt edasistest arengutest.
Korstnapühkija Madis Mäe Pöide piirkonnas 27.- 29. mai 2020. Registreerimine telefonidel 452 5158, 512 3655 või e-posti aadressil parje.raev@saaremaavald.ee
Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvoor on avatud 17. aprillini. Info Maire Käärid tel  5302 2682; e-post maire.kaarid@saaremaavald.ee või teenuskeskuse tel 512 3655.
Hea Pöide piirkonna elanik!
1. märtsist algas uute tingimustega jäätmevedu. Korraldatud jäätmeveoga liidetakse kõik hoonestatud kinnistud, mis pole korraldatud jäätmeveost vabastatud või liitunud ühiskonteineriga teisel kinnistul. Kui sul on küsimusi, siis võta julgesti ühendust teenuskeskusega. Kindlasti ära jäta asjaga tegelemata, hiljem võib olla tekkinud olukorda keerulisem lahendada. Koos leiame lahenduse. Pärje tel 452 5158; 512 3655; Toomas tel 452 5157; 509 6104.
Represseeritutel võimalik saada toetust tervise parandamiseks. Avalduste vastuvõtmine 25.03-14.06.2020. Küsimuste korral pöörduda: Jaen Teär 509 0343; Maie Kuldkepp 518 0668; Rein Väli 523 4983. Loe rohkem siit
Saaremaa Vallavolikogu võttis 31.01.2020 istungil vastu:
Saaremaa valla heakorra eeskirjamis sätestab kinnistute ja muude territooriumite kasutajate kohustused heakorra hoidmisel. Lisaks heakorraeeskirjale on koostatud ka üldine käitumisjuhend Meelespea Saaremaa valla elanikele ja külalistelekus on välja toodud peamised teemad, millele vallavalitsus soovib inimeste tähelepanu juhtida.
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord
Pöide Maarja kogudus kutsub Sind toetama projekti "Orel Pöide kirikusse". Iga annetus on teretulnud! EELK Pöide Maarja kogudus EE232200221039772450. Selgitusse: Orel/Organ. Vaata

 

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.

 

 Pöide info


Tähtsad telefoninumbrid >>

Piirkonna perearst
Ranna pst 10, Orissaare
Elo Lember, tel 454 5150
E, T, K, R  9.00 -14.00; N  9.00-18.00

Juhan Nemvalts, tel 454 5070
T, N  9.00-14.00
Pereõde E-R  9.00-14.00

Orissaare apteek 
Avatud E-R  8.30-17.00, tel 454 5578 
Asub Kuivastu mnt 33

Pöide kalmistu ja
Tornimäe kalmistud 
järelvaataja Tõnu Kula, tel 5781 0997

Postiteenus
Tornimäe raamatukogus
Avatud E-N 9.00-17.00, R suletud, tel 452 1173 
Eriolukorras postipunkt SULETUD.

Saaremaa Haldus
Laimjala, Leisi, Orissaare, Pöide, Valjala haldusjuht: Silvester Hamann
tel 5353 1946 silvester.hamann@saare.ee

Soovi Matusebüroo
Kuivastu mnt 41, Orissaare
Juhataja L. Traumann, tel 5553 3510; 454 5677;  matusebyroo@gmail.com
www.matusebüroo.ee

Maasi Jäätmejaam 
Avatud: E, K, L kell 9.00-17.00
Tel 5326 4525. Hinnakiri alates 1.02.2020 tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed
 Jäätmejaamas vastuvõetavate ohtlike jäätmete piirkogused