Osavallakogu

Osavallakogu koosseis:

Osavallakogu on moodustatud asustusüksuste esindajatest

Õnne Sööt             

esimees

onnesoot@gmail.com

5665 7899

Oti, Pöide, Koigi, Puka, Are, Levala, Kahutsi, Iruste, Sundimetsa

Marina Treima      

aseesimees

marina.treima@gmail.com

Tornimäe, Kärneri, Uuemõisa, Mui, Veere, Metsara, Nenu, Reina

Andres Hanso        

liige

andres.hanso@gmail.com

Volikogu liige

Arro Truumees      

liige

arro.truumees@gmail.com

Oti, Pöide, Koigi, Puka, Are, Levala, Kahutsi, Iruste, Sundimetsa

Leo Kirs

liige

leo.kirs@tksk.ee

Keskvere, Kanissaare, Talila, Ula

Raivo Reinart

liige

raivo.reinart.1@eesti.ee

Neemi, Ardla, Välta, Unguma

Tomas Täht           

liige

tomas.taht@gmail.com

Kübassaare, Muraja, Kakuna, Leisi, Kõrkvere


Pöide osavalla põhimäärus leitav Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/417112017024
 

 

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.