Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 24.09.2018 kuni 08.10.2018 on avalikul väljapanekul:
  • Kuressaare linnas Golfikompleksi detailplaneeringut muutev projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Merikotka tn 63 kinnistul suurendada või nihutada hoonestusala kuni 10% ja täpsustatakse arhitektuur- ehituslikke tingimusi.
  • Kuressaare linnas Lasteaia tn 2 detailplaneeringut muutev projekteerimistingimuste eelnõu, millega lubatakse suurendada hoonestusala kuni 10%.

Materjalidega on võimalik tutvuda ka vallavalitsuses kohapeal (Tallinna 10, II korrus, ruum 206). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressile Tallinna 10, Kuressaare, 93819 või e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.

Merikotka 63 PT eelnõu, Asendiplaan, Vaade 1, Vaade 2
Lasteaia 2 PT eelnõu, Asendiplaan