Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Kuressaare linnas Lahe tee 2 arhitektuurseid tingimusi täpsustava projekteerimistingimuste eelnõu 

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 31 maist-16-juunini on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Lahe tee 2 detailplaneeringu alal, detailplaneeringu kohaseid arhitektuurseid tingimusi täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse ühekordse, ühepoolse, 0-35 kraadise kaldega katusega elamu püstitamine.
Eelnõuga on võimalik tutvuda ka vallavalitsuses kohapeal (Kuressaare, Tallinna 10, ruum 306). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10 Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Eelnõu Põhijoonis Asendiplaan Vaade tänavalt

Salme alevikus Sõrve mnt 10 ja 12 hoonestustingimusi täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 25. aprillist 9. maini on avalikul väljapanekul Salme alevikus Sõrve mnt 12 kinnistule kavandatava kaupluse projekteerimistingimuste eelnõu, mis täpsustab hoonestustingimusi Sõrve mnt 10 ja 12 detailplaneeringu alal. 

Eelnõuga võimaldatakse hoonestusala suurendamist kuni 10% ulatuses ja täpsustatakse haljastuse säilitamise ja rajamise nõudeid.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult vallavalitsusele kas paberkandjal aadressile Tallinna 10, Kuressaare 93819 või digitaalselt e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.

Eelnõuga on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas kohapeal (Kuressaare, Tallinna 10, tuba 306).
PT eelnõu Asendiplaan Põhiplaan Maanteameti kooskõlastus