Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Atla sadama detailplaneeringu reoveekäitluse tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 19.11 - 2.12.2020 on avalikul väljapanekul Atla külas Atla sadama detailplaneeringu alal kavandatud reoveekäitluse tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Atla sadama kinnistule planeeritud kogumismahuti asemel omapuhasti rajamist. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda allpool. Ettepanekud ja vastuväited saab esitada kirjalikult hiljemalt 2. detsembriks 2020 Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

Eelnõu

Kudjape Lahevere maaüksuse detailplaneeringu arhitektuurilisi ja kujunduslikke tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 12.-22.11.2020 on avalikul väljapanekul Kudjape aleviku Lahevere maaüksuse detailplaneeringu alal asuvate Lahevere tee 20 ja 22 kinnistute detailplaneeringuga kavandatud hoonete arhitektuurilisi ja kujunduslikke tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Lahevere tee 20 ja 22 kinnistutele planeeritud elamud projekteerida kelpkatusega ühekorruselised hooned 5 m tänavale lähemale kui detailplaneeringuga määratud.

Eelnõu Joonis