Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Lagle tn 12 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 13.–24.09.2021 on avalikul väljapanekul Lagle tn 12 projekteerimistingimuste eelnõu. Kuressaare linnas Lagle tn 12 antakse võimalus projekteerimistingimuste alusel projekteerida krundile 10% kõrgem hoone kui detailplaneeringuga esialgu kavandatud. Eelnõuga on võimalik tutvuda siin ning Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal aadressil Tallinna 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal aadressile Tallinna 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).

Tallinna tänav Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 13.–24.09.2021 on avalikul väljapanekul Tallinna tänava projekteerimistingimuste eelnõu. Kuressaare linnas Tallinna tänaval kavandatakse uuendada sõidu- ja kõnniteed ning muuta parkimislahendust tänaval. Eelnõuga on võimalik tutvuda siin ning Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal aadressil Tallinna 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal aadressile Tallinna 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).