Projektitoetuse taotlemine

Kirjeldus:

Toetust makstakse Saaremaa valla eelarvest ja selle taotlemise õigus on juriidilisel isikul, mittetulunduslikul ühendusel või füüsilisest isikust ettevõtjal.

Toetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada elektroonilises iseteeninduskeskkonnas taotlus (vt allpool). Kõikide valdkondade taotlused koosnevad kolmest osast: taotluse sisu, eelarve ja taotluse esitamine.
Esitatud taotlus vaadatakse vallavalitsuse poolt läbi 5 tööpäeva jooksul ning puuduste ilmnemisel antakse vähemalt 5 tööpäeva pikkune tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Korrektne taotlus suunatakse hindamisele ning hindamiskomisjoni ettepaneku alusel otsustab valitsus taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise.
Peale toetusotsuse vastuvõtmist sõlmitakse toetuse saajaga ühe kuu jooksul toetusleping.

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Sisenege allolevasse elektroonilisse keskkonda ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.

Aruande esitamine toimub samas elektroonilises keskkonnas.
Erandkorras on võimalik esitada projektitoetuse taotlus paberkandjal.

Link: Iseteenindus