Pühakodade toetamine

Pühakodade tegevustoetuse 2021. aasta taotlusvoor oli avatud kuni 30. aprillini.

Pühakodade tegevustoetus

Pühakodade tegevustoetuse andmise eesmärk on sakraalhoonete ja seda ümbritseva taristu hooldamise ja heakorra tööde toetamine, sh sakraalhoonete pisiremont, niitmine, trimmerdamine, lumekoristus ning erinevate kogudustega seotud sündmuste korraldamine koguduse ja kogukonna heaks. Taotlusvooru kogusumma on 38 000 eurot. Toetust saab taotleda järgmiste tegevuste läbiviimiseks:

 1. hoonete pisiremont ja hooldus; 

 2. sakraalhoonete ja seda ümbritseva taristu hooldamine ja heakorra tööd;

 3. kogudusega seotud või kogukonnale suunatud sündmuste korraldamine.

Pühakodade parendamise toetuse 2021. aasta taotlusvoor oli avatud kuni 15. aprillini.

Pühakodade parendamise toetus

Pühakodade parendamise toetuse andmise eesmärk on pühakodade säilimise tagamine ehk avariiliste pühakodade remontimine, samuti sakraalarhitektuuri ja kultuuritraditsioonide säilitamine ja arendamine. Taotlusvooru kogusumma on 160 000 eurot. Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud kogudused jt pühakodade omanikud, nende valdajad ning nende volitatud esindajad järgmiste tegevuste läbiviimiseks:

 1. hoonete konserveerimine, restaureerimine, avariiremont ja hooldus;

 2. sisustuse konserveerimine, restaureerimine;

 3. valve- ja tulekaitse signalisatsioonisüsteemide paigaldamine;

 4. projektdokumentatsiooni koostamine;

 5. suurte puude raiumine või kärpimine vahetult pühakodade kõrvalt või kohalt;

 6. katuse remont/vahetamine, vajadusel katusekonstruktsioonide proteesimine;

 7. sisekliima parandamine (tuulutusavade puhastamine, akende/luukide tihendamine);

 8. vundamenditööd, pinnase planeerimine;

 9. välisseinte vuukimine, krohvimine ja värvimine;

 10. elektrisüsteemide uuendamine/asendamine, piksekaitsesüsteemide paigaldus, turvasüsteemide paigaldus;

 11. uste ja akende restaureerimine või konserveerimine;

 12. põrandate remont;

 13. siseviimistluse konserveerimine või restaureerimine (lupjamine, maalingud, krohvi kinnitamine).