Pühakodade toetamine

Pühakodade tegevustoetus

Pühakodade tegevustoetuse andmise eesmärk on sakraalhoonete ja seda ümbritseva taristu hooldamise ja heakorra tööde toetamine, sh sakraalhoonete pisiremont, niitmine, trimmerdamine, lumekoristus ning erinevate kogudustega seotud sündmuste korraldamine koguduse ja kogukonna heaks. Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud kogudused jt pühakodade omanikud, nende valdajad ning nende volitatud esindajad järgmiste tegevuste läbiviimiseks:

 • hoonete pisiremont ja hooldus;
 • sakraalhoonete ja seda ümbritseva taristu hooldamine ja heakorratööd;
 • kogudusega seotud või kogukonnale suunatud sündmuste korraldamine.

Taotlemine ja aruande esitamine iseteeninduskeskkonnas.

Pühakodade parendamise toetus

Pühakodade parendamise toetuse andmise eesmärk on pühakodade säilimise tagamine ehk avariiliste pühakodade remontimine, samuti sakraalarhitektuuri ja kultuuritraditsioonide säilitamine ja arendamine. Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud kogudused jt pühakodade omanikud, nende valdajad ning nende volitatud esindajad järgmiste tegevuste läbiviimiseks:

 • hoonete konserveerimine, restaureerimine, avariiremont ja hooldus;
 • sisustuse konserveerimine, restaureerimine;
 • valve- ja tulekaitse signalisatsioonisüsteemide paigaldamine;
 • projektdokumentatsiooni koostamine;
 • suurte puude raiumine või kärpimine vahetult pühakodade kõrvalt või kohalt;
 • katuse remont või vahetamine, vajadusel katusekonstruktsioonide proteesimine;
 • sisekliima parandamine (tuulutusavade puhastamine, akende ja luukide tihendamine);
 • vundamenditööd, pinnase planeerimine;
 • välisseinte vuukimine, krohvimine ja värvimine;
 • elektrisüsteemide uuendamine või asendamine, piksekaitsesüsteemide paigaldus, turvasüsteemide paigaldus;
 • uste ja akende restaureerimine või konserveerimine;
 • põrandate remont;
 • siseviimistluse konserveerimine või restaureerimine (lupjamine, maalingud, krohvi kinnitamine).

Taotlemine ja aruande esitamine iseteeninduskeskkonnas.