Puurkaevu või -augu konserveerimine

Kasutuselt välja jääv puurkaev või –auk tuleb põhjavee edaspidise saastamise vältimiseks nõuetekohaselt konserveerida. 

Puurkaevu või -augu omanik või maaomanik on kohustatud teavitama puurkaevu või -augu konserveerimisest kohalikku omavalitsust ja Keskkonnaametit kirjalikult 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu konserveerimise päevast arvastes.
Konserveeritud puurkaevu või -augu kohta teeb Keskkonnaamet keskkonnaregistris märke „konserveeritud".
Kui konserveeritud puurkaev soovitakse võtta taas kasutusele, korraldab puurkaevu omanik või valdaja eelnevalt selle puhastuspumpamise ja veeproovide võtmise.

Kinnise soojussüsteemi puuraugu konserveerimisel tuleb soojuskandevedelik soojuskontuurist eemaldada ja soojuskontuuri otsad sulgeda.
Enne kinnise soojussüsteemi puuraugu taas kasutusele võtmist tuleb kontrollida, kas soojuskontuur on töökorras.