Riigigümnaasium

20. märtsil 2017 allkirjastasid haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja toonane Kuressaare linnapea Madis Kallas ühiste kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt alustati läbirääkimisi riigigümnaasiumi asutamiseks Kuressaare linna. Läbirääkimiste käigus pidi selguma õppehoone asukoht ja ehituse maht, õppekohtade vajadus, samuti spordiga tegelemise võimalused. 

14. septembril 2017 tegi Kuressaare Linnavolikogu Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepaneku rajada Kuressaarde 540 õppekohaga riigigümnaasium. Gümnaasiumi asukohana pakuti välja kinnistud aadressidega Garnisoni 16, Garnisoni, Väljaku 10. Kuressaare Linnavolikogu 04.09.2017 otsus nr 47 "Kuressaare linna koolivõrgu ümberkorraldamine"

Sügisel 2018 kuulutas Riigi Kinnisvara AS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Saaremaa Vallavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liiduga välja Saaremaa riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi. Konkursi võitis ideekavand „Sirge", mille autoriteks on Martin Kinks, Risto Parve, Kai Süda, Margit Valma, Heldi Jürisoo ja Marju Tammik arhitektuuribüroost Karisma arhitektid.

Žürii iseloomustas võidutööd kui arhitektuurselt heal tasemel ja selge kontseptsiooniga, lihtsat ja sirgjoonelist kavandit, mis arvestab piirkonna omapära ja hoonestusega. Lisaks märkis žürii, et hoone on kompaktse vormiga, mis parandab energiatõhusust. 

Novembris 2018 kuulutati välja hankemenetluse teine etapp projekteerimistööde tellimiseks. 

Detsembris 2018 pani Saaremaa Vallavalitsus Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalikule väljapanekule. 8. jaanuaril 2019 korraldusega nr 27 võeti detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule 1. kuni 14. veebruarini 2019. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine riigigümnaasiumi püstitamiseks.
Detailplaneeringualasse kuuluvad olemasolevad Väljaku tänav, Väljaku tn 8, Väljaku tn 10, Garnisoni tn 16, Garnisoni tn 18 ja Garnisoni tn 15a. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Seletuskiri Põhiplaan Tugiplaan Tehnovõrgud  


Saaremaa riigigümnaasium on planeeritud kuni 540 õpilasele ja selle netopind on ca 4100 m², kool on plaanis avada 2021. aasta sügisel. Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Kasulikke viiteid:

HTM 21.05.15 määrus nr 22 "Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020"
Riigigümnaasiumid (HTM-i infomaterjal)
Riigigümnaasiumide veebileht (info ja uudised)
Riigigümnaasiumide õpilaste sotsiaalsed tagatised 

Eeltegevus

Linnavolikogu esimehe poolt aprillis 2014 kokku kutsutud hariduse ajutise töögrupi materjalid:
protokollid 25.04.2014 26.11.2014 26.03.2015 04.06.2015 Lisa- küsimused HTM-ile ja vastused 02.10.2015 17.12.2015  
Tegevuse kokkuvõte