Saaremaa valla arengukava

1.- 23.08.2019 on avalikul väljapanekul Saaremaa valla arengukava aastateks 2019-2030 muutmise eelnõu ja Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020–2023 eelnõuEttepanekuid dokumentide kohta esitada kirjalikult kuni 23.08 kell 15 aadressile Tallinna 10, Kuressaare või e-postile vald@saaremaavald.ee. Ettepanekuid saab esitada ka avalikul arutelul, mis toimub 21.08 kell 17 Orissaare kultuurimajas ja 22.08 kell 16.30 Kuressaare raekojas.
 
Arengukava sõnastab Saaremaa valla üldvisiooni ja strateegilised eesmärgid kuues tegevusvaldkonnas.  Eelarvestrateegia annab üldised suunad ja raamistiku finantsjuhtimisele ning määratleb valla eelarvelised võimalused ja kohustused lähemaks neljaks aastaks. Olulise osana hõlmab eelarvestrateegia ka lähiaastatel planeeritavaid investeeringuid. 
VV 30.07.2019 korraldus nr 1406

Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamise juhtgrupp:

1. Madis Kallas, vallavanem, juhtgrupi juht, juhtimise ja koostöö teemagrupi juht
2. Helle Kahm, abivallavanem, hariduse ja noorsootöö ning kultuuri ja spordi teemagruppide juht
3. Jüri Linde, abivallavanem, taristu ja keskkonna teemagrupi juht
4. Kairit Lindmäe, abivallavanem, sotsiaalse kaitse teemagrupi juht
5. Mart Mäeker, abivallavanem, taristu ja keskkonna teemagrupi juht
6. Marili Niits, abivallavanem, ettevõtluskeskkonna ja majanduse teemagrupi juht
7. Tiiu Aro, vallavolikogu esimees, Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja
8. Aivar Aru, vallavolikogu aseesimees, Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja
9. Tambet Kikas, vallavolikogu liige, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja
10. Anti Toplaan, vallavolikogu liige, Valimisliidu Saarlane fraktsiooni esindaja
11. Mart Saarso, vallavolikogu liige, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja
12. Ly Kallas, vallavolikogu arendus- ja kommunikatsioonikomisjoni esimees

Teemagruppide koosseis: vallavanema 02.04.18 käskkiri nr 44 „Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamise teemagruppide koosseisude kinnitamine"

VV 21.03.18 korraldus nr 243 "Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamise korraldamine"
VVK 22.02.18 otsus nr 11 "Saaremaa valla arengukava koostamise algatamine"
VVK 22.02.18 määrus nr 8 "Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord"