Salme teenuskeskus

Sõrve mnt 3, 93201 Salme, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse
juhataja
Kalmer Poopuu 452 5160
511 6418
kalmer.poopuu@saaremaavald.ee
Infospetsialist Rita Mägi 452 5161
rita.magi@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Kaia Kuul 452 5162
5915 1803
kaia.kuul@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Puhkused:
Teenuskeskus
Infospetsialist Rita Mägi 18.07.-23.08.2019
Sotsiaaltööspetsialist Kaia Kuul 01.07.-04.08.2019
Raamatukogu ja postipunkt
Salme raamatukogu direktor Maie Alas 01.08.-09.09.2019
Salme lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.-31.07.2019

_____________________________________________________________________________Kogumisringi käigus saavad tasuta piiramatus koguses eterniidi- ja asbestijäätmed ära anda kõik Saaremaa valla elanikud ja suvilaomanikud. Jäätmete toojad registreeritakse kohapeal, jäätmeid võib kogumispunkti tuua ka väljapoolt elupiirkonda (sh Kuressaare elanikud). 
Suurematest kogustest palutakse eelnevalt teada anda tel 5566 9921 või sikassaare.vanametall@gmail.com. Võimalik ka tasuline transporditeenus.
____________________________________________________________________________