Teated

Kodanikuühendused saavad 1. oktoobrini taotleda tulevaks aastaks tegevustoetust

Saaremaa Vallavolikogu võttis 21. juuni istungil vastu määruse "Mittetulundustegevuse toetamise kord", mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda. Määruse § 11 alusel tuleb tegevustoetust 2019. aastaks taotleda juba käesoleval aastal, seda saab teha 1. oktoobrini 2018
Täpsem info ja taotlusvorm: www.saaremaavald.ee/et/kulaelu11

________________________________________________________________________________

Juulist saavad sügava puudega isikute hooldajad lisapuhkepäevi

Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust. Lisapuhkepäevi saab oma tööandjalt küsida töötaja, kes hooldab oma sügava puudega lähedast. 
Täpsem info: 
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/Tasustatud hoolduspuhkus

__________________________________________________________________________
Mida teha, kui lähedane vajab hooldust?

Kõigepealt tuleb hinnata, millist abi ja kui suures ulatuses isik vajab. Selleks võta ühendust kohaliku omavalitsusega, kus hooldust vajav lähedane rahvastikuregistri andmetel elab, ja anna teada tema abivajadusest.
Lepi sotsiaaltöötajaga kokku, millal ja kuidas ta abivajaduse hindamise teeb – kas sotsiaaltöötaja tuleb koju, külastab haiglas või on lähedane ise võimeline sotsiaaltöötaja juurde minema.
Hindamise tulemusel selgub, millist abi ja kui suures ulatuses lähedane vajab, et ta tuleks igapäevaselt toime.
Loe edasi >>

_______________________________________________________________________________
Tasuta õigusabi erivajadustega inimestele

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA-ga Õigusteenuste Büroo pakub keskmise, raske või sügava puudega inimestele tasuta õigusnõustamise teenust. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel. Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel (võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jm kohtumisega õigusnõustamisega). Vajadusel saab nõu ka veebisilla vahendusel (Skype), samuti telefonitsi ja veebinõustamise teel.
Saaremaal toimub nõustamine Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas (Pikk 39, Kuressaare) iga kuu viimasel reedel. Vajalik on eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefondel 601 5122, 5385 0005.
Vajadusel on võimalus kasutada viipekeeletõlki.
Täpsem info: http://www.epikoda.ee/oigusnoustamine

_________________________________________________________________________

Projekt: Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas

Projekti kood: 2014-2020.2.02.16-0029

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist, meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused", tegevus „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused".
Projekti eesmärk: Hooldusvajaduse väljaselgitamiseks sobiva hindamismetoodika ja koduteenuse osutamise mudeli väljatöötamine. Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas koduteenuse viimine tasemele, mis tagab hooldusvajadusega inimestele turvalise toimetuleku kodustes tingimustes ning hoolduskoormusega inimestele võimaluse osaleda tööhõives.
Projekti elluviimise periood: 01.01.2017 - 31.12.2018
Projekti maksumus on 187 661 eurot, sh toetus 144 691 eurot ja omaosalus 42 970 eurot (Kuressaare linn 26 280 eurot ja Lääne-Saare vald 16 690 eurot).
Lisainformatsioon: Anne Lind, projektijuht, tel 452 5180,  5332 7183, anne.lind@saaremaavald.ee.

 

Kontakt

Sotsiaalosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare

Kodanike vastuvõtt:
E 8.30-16.00
T 8.30-12.00
K 8.30- 18.00
N 8.30-16.00
R 8.30-12.00