Teated

30. juunil avaneb sotsiaalvaldkonna II taotlusvoor
Teisipäeval, 30. juunil avaneb sotsiaalvaldkonna 2020. aasta II taotlusvoor, mille raames saavad toetust taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud. Sotsiaalvaldkonnas on prioriteediks tegevused, mis toetavad erinevate sihtgruppide igapäevast toimetulekut.
Vallavalitsus oli kahjuks eriolukorra tõttu sunnitud esimese taotlusvooru tühistama. Seega kutsutakse kõiki, kes esitasid taotluse esimesse vooru, planeeritud tegevusi üle vaatama ning uut taotlust esitama.
Taotlusi hinnatakse kolme kriteeriumi alusel:
1. mõju Saaremaa valla lastekaitse ja sotsiaalhoolekande arengukava  eesmärkide elluviimisel ning elanike toimetuleku ja heaolu parendamisel (osakaal 40%);
2. taotluse uudsus ja prioriteetsus (osakaal 30%);
3. taotluse eelarve kulude ja tulude põhjendatus (osakaal 30%).                 
Taotlusvooru toetusfondi suuruseks on 18 000 eurot ning taotlusvooru toetuse ülempiiriks 3000 eurot taotleja kohta. Taotlusi saab esitada valla iseteenindusportaalis iseteenindus.saaremaavald.ee 30. juunist 26. juulini (k a) 2020. 
Hindamismetoodika 
Alus: VV 26.06.2020 korraldus nr 1091 
Lisainfo: gabriela.rooso@saaremaavald.ee, tel 506 8253.

__________________________________________________________________________

Hooldekodude külastamine
Vallavalitsus tuletab meelde, et 1. juunist on küll Saare maakonna hooldekodud külastamiseks avatud, kuid külastamisele kehtivad teatud piirangud. Külastamise kohta saab täpselt  küsida ja kohtumise eelregistreerida numbritel:
  • Muhu Hooldekeskuse SA , juhataja tel 5554 8443
  • Kihelkonna Hooldekodu, üldtel 454 6551, juhataja tel 5661 6947
  • Pärsama Hooldekodu, üldtel 452 6008, juhataja tel 457 3536 
  • SA Hooldekodu Saaremaa Valss, tegevusjuhendaja tel 5886 5730
_____________________________________________________________________________

Abi töövõime ja puude raskusastme hindamisel
Eesti Puuetega Inimeste Koda pakub nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele ning nende esindajatele. Teenuse raames on võimalik tööealistel inimestel saada tasuta nõustamist nii taotlemise protsessi osas, otsuse sisu mõistmisel kui ka vaide koostamisel. Nõustamine toimub nii kohtumiste (Toompuiestee 10, Tallinn), telefoni (671 5909) kui ka e-kirja (noustaja@epikoda.ee) teel.
Täpsem info: www.epikoda.ee/tegevus/noustamine.

_____________________________________________________________________________
Saaremaa vald aitab koos teiste omavalitsustega tööturult ja haridusest eemale jäänud noori

Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire ning 39 kohalikku omavalitsust alustavad võimalike abivajavate noortega ühenduse võtmist. Noortegarantii tugisüsteemi eesmärk on pakkuda tuge 16-26-aastastele noortele, kes soovivad abi ja on mistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse omandamisest.
Registrite info põhjal selgus, et seires osalenud kohalikes omavalitsustes oli 8407 potentsiaalselt abivajavat noort, kellega kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldajad võivad ühendust võtta. Juhtumikorraldaja täpsustab noore abivajaduse, kontakti võtmisel võib ilmneda, et noor ei vajagi abi.
Tugisüsteemiga liitumise kohta saab lähemalt lugeda Tööelu portaalist.
Tugisüsteemi pakkuvad KOV-id
Potentsiaalsete abivajavate noorte osakaal

__________________________________________________________________________
Mida teha, kui lähedane vajab hooldust?
Kõigepealt tuleb hinnata, millist abi ja kui suures ulatuses isik vajab. Selleks võta ühendust kohaliku omavalitsusega, kus hooldust vajav lähedane rahvastikuregistri andmetel elab, ja anna teada tema abivajadusest.
Lepi sotsiaaltöötajaga kokku, millal ja kuidas ta abivajaduse hindamise teeb – kas sotsiaaltöötaja tuleb koju, külastab haiglas või on lähedane ise võimeline sotsiaaltöötaja juurde minema.
Hindamise tulemusel selgub, millist abi ja kui suures ulatuses lähedane vajab, et ta tuleks igapäevaselt toime. 
Loe edasi >>

_______________________________________________________________________________
Tasuta õigusabi erivajadustega inimestele
Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA-ga Õigusteenuste Büroo pakub keskmise, raske või sügava puudega inimestele tasuta õigusnõustamise teenust. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel. Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel (võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jm kohtumisega õigusnõustamisega). Vajadusel saab nõu ka veebisilla vahendusel (Skype), samuti telefonitsi ja veebinõustamise teel.
Saaremaal toimub nõustamine Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas (Pikk 39, Kuressaare) iga kuu viimasel reedel. Vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo tel 601 5122, 5385 0005.
Vajadusel on võimalus kasutada viipekeeletõlki.
Täpsem info: www.epikoda.ee/oigusnoustamine.

 

Saaremaa valdade ja SA Kuressaare Haigla koostöölepe tagamaks elanikele koostoimiv tervishoiu- ja sotsiaahoolekandesüsteem
Puuetega inimestele tasuta ujumine treeneri juhendamisel Kuressaare Gümnaasiumi ujulas laupäeviti kell 13-14. Registreerimine ei ole vajalik, kaasa ujumisriided, ujumismüts, rätik, pesuvahendid.
NB! Kes vajavad Kuressaares transporti, teada anda neljapäeviti tel 5824 2318.
Saaremaa naiste tugikeskus MTÜ
tel 5300 8919,
saaremaanaistetugikeskus@gmail.com  
__________________________________________