Sporditegevuse toetamine

Piirkondliku sporditegevuse projektitoetuste eesmärk on erinevates Saaremaa valla piirkondades sportlike traditsioonide säilitamine, elanikkonnas liikumisharrastuse suurendamine, kohalike ürituste ja sporditegevuse korraldajate vahelise koostöö tugevdamine ning tervislikuma elustiili edendamine eri vanusegruppides. Toetusi ja vastavaid taotlusvoore on kahte liiki: (ühe) piirkonna põhine ning piirkondadeülene seeriaüritus.

Piirkondliku sporditegevuse toetamine (ühes piirkonnas)

Taotlusvoor oli avatud kuni 04.05.2023.

Projektitoetust saab taotleda tegevusteks 12 piirkonnas: Kaarma, Kihelkonna, Kärla, Laimjala, Leisi, Lümanda, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme/Torgu ning Valjala. Ühe piirkonna taotlusvooru kogumaht on 2400 eurot.

Projekti hindamisel arvestatakse:

  • panust liikumisharrastuse tõstmisse Saaremaa vallas;

  • ürituste sisu ja kvaliteeti;

  • eri vanusegruppide haaratust ja kogukonna kaasatust;

  • eelarve põhjendatust;

  • kommunikatsiooni- ja turundustegevusi.

Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 2400 eurot ning see võib moodustada kuni 90% ürituse eelarvelisest kogumaksumusest.

Taotleja peab esitama taotluses piirkonna tegevusprogrammi, mis peab sisaldama vähemalt 4 (spordi)üritust, mis edendavad liikumist. Programmist üks üritus ei pea hõlmama füüsilist aktiivsust, kui see on piirkonnas traditsiooniline ja oluline spordiala.

Taotlejal on lubatud ürituse läbiviimiseks kasutada kuni 25% toetusest vajaliku inventari soetamiseks ning kuni 25% projektijuhi töötasuks.

Piirkondliku sporditegevuse seeriaürituse toetamine

Taotlusvoor oli avatud kuni 04.05.2023.

Projektitoetust saab taotleda tegevusteks, mis peavad etappidena toimuma erinevates piirkondades – pakkudes alternatiivi lõppenud piirkondade mängudele. Taotlusvooru kogumaht on 5000 eurot.

Projekti hindamisel arvestatakse:

  • panust liikumisharrastuse tõstmisse Saaremaa vallas;

  • ürituste sisu ja kvaliteeti;

  • eri vanusegruppide haaratust ja kogukonna kaasatust;

  • eelarve põhjendatust;

  • kommunikatsiooni- ja turundustegevusi.

Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 2500 eurot ning see võib moodustada kuni 90% ürituse eelarvelisest kogumaksumusest.

Taotleja peab esitama taotluses seeriaürituse tegevusprogrammi, mis peab sisaldama vähemalt 5 (spordi)üritust, mis edendavad liikumist või piirkondade traditsioonilisi spordialasid. Seeriaüritus koosneb väiksematest etappidest, mis peavad toimuma erinevates Saaremaa valla piirkondades.

Taotlejal on lubatud ürituse läbiviimiseks kasutada kuni 25% toetusest vajaliku inventari soetamiseks ning kuni 25% projektijuhi töötasuks.

 

Endine spordiprojektide toetus

Toetusvooru ei kuulutata 2023. aastal välja kuni eelarve taastumiseni.