Haridusstipendiumid

Uue õpetaja ja praktikandi stipendium

Kaamos Group OÜ asutatud Sihtasutus Targem Tulevik koostöös Saaremaa Vallavalitsusega annab välja uue õpetaja ja praktikandi stipendiumeid. Taotlusvooru maht on kokku 10 000 eurot. Enesetäiendamiseks mõeldud stipendiumi suurus uuele õpetajale on kuni 2500 eurot ja praktikandile kuni 500 eurot.

Stipendiumi saavad taotleda Saaremaa vallas tegutsevate õppeasutuste (lasteaed, põhikool, gümnaasium, huvikool, kutseõppeasutus või kõrgkool) õpetajad, õppejõud ja tugispetsialistid, kes on asunud sellesse asutusse esimest korda tööle kas 2022/2023. või 2023/2024. õppeaastal. Praktikandi stipendiumi puhul peab taotleja praktikakoht olema mõnes Saaremaa valla õppeasutuses.

Stipendium antakse tööalaseks enesetäiendamiseks, eelkõige teadmiste või oskuste omandamiseks ja arendamiseks ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks, seda näiteks õppereisidel, täienduskoolitustel, seminaridel, konverentsidel või kursustel osalemise kaudu.

Stipendiumite määramise otsustab konkursikomisjon, kuhu kuuluvad Sihtasutuse Targem Tulevik ja Saaremaa Vallavalitsuse esindajad.

Tudengistipendium

Saaremaa tudengistipendiumi eesmärk on üliõpilaste ja nende uurimisvaldkondade sidumine Saaremaa majandusega. Noore kõrgharitud tööjõu kaasamise võime on iga tööandja arengus määrava tähtsusega. Tudengistipendium on Saaremaa tööandjate (äriühingud ja sihtasutused), Saare Arenduskeskuse ja Saaremaa valla poolt loodud ning kõrgkooli poolt välja antav stipendium üliõpilasele meie tööandjaga seotud aktuaalse teema uurimiseks või probleemi lahendamiseks. Ladus koostöö õpingute ajal loob aluse edasise töösuhte tekkimiseks ning üliõpilasest kujuneb sild tööandja ja kõrgkooli vahel.

Stipendiumikonkurss viiakse kõrgkooli poolt läbi semestri algul konkursi korras, selle tingimuse täitmisel on stipendiumid tulumaksuvabad. Väljaantavate stipendiumide arv on piiratud Saaremaa valla ja tööandjate poolt eraldatavate vahenditega.

Stipendiumi kandidaat on täiskoormusel õppiv vähemalt 2. kursuse bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane, Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik, kel puuduvad õppevõlgnevused. Stipendiumi saaja peab teostama praktikad tööandja juures, seostama oma lõpu- või uurimistöö tööandjaga, lahendama lõputöö raames tööandja antud probleemi või arendusülesande. Stipendiaat ei või olla varasemalt töötaja vastava tööandja juures.

Tööandja ja üliõpilane sõlmivad kahepoolse kokkuleppe, milles täpsustatakse uurimisülesanded ja lahendatavad probleemid. Stipendiaadi valikul on parimate kandidaatide seast lõppsõna ütlemise õigus tööandjal. Eelistatakse tööandjale suuremat arenguhüpet ja lisandväärtust pakkuvaid üliõpilasi või uurimisteemasid. Stipendium määratakse üliõpilasele üheks semestriks korraga. Tööandja ja stipendiaadi mõlemapoolse soovi korral jätkatakse stipendiumi maksmist ka uuel õppeaastal, kui üliõpilane õpib edasi tööandja profiiliga haakuval õppekaval ja on täitnud õppekava vähemalt 30 EAP ulatuses semestri kohta. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.

Võimalusest huvitatud tööandjal tuleb saata tudengit ootava töölõigu lühikirjeldus Saare Arenduskeskusele e-posti aadressil info@sasak.ee, millele võib lisada kõrgkooli ja selle akadeemilise üksuse eelistuse. Stipendiumi väljamaksmine toimub printsiibil, mil 50% selle suurusest panustab tööandja ning 50% Saaremaa vald. Võimalusest huvitatud üliõpilasel palutakse samuti pöörduda e-posti aadressile info@sasak.ee ning täpsustada oma eriala ning uurimissuund või lõputöö lähteülesanne.

Kontakt ja lisainfo

Haridus- ja noorsootööosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Osakonna juhataja
Kaire Kiil
tel 452 5068
kaire.kiil@saaremaavald.ee