Teated

Avalik kirjalik enampakkumine riigimaa rendile andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas Suur-Rahula külas asuva Rabapõllu kinnisasja rendile andmiseks (katastriüksus  71401:001:0461, pindala 5,51 ha, kasutusala pindala 3,19 ha,  alghind 212.- eurot).
Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.04.2019.
Täpsem info: Maa-ameti kodulehelt.

Avalik kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks.Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud. 
Tähtaeg: 20.03.2019 (info: Enampakkumine)
Tähtaeg: 04.04.2019 (info: Enampakkumine)

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Saaremaa vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu ehitisena arvele elamu (ehitisregistri kood 120775754) ja lauda (ehitisregistri kood 120775793) Lümanda külas. Viimane teadaolev omanik on Kalev Rannala. Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kirjalikult kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest vallavalitsusele aadressil Tallinna 10, 93819 Kuressaare, Saare maakond.
Info: tel 452 5084, inge.aru@saaremaavald.ee.

Restaureerimis- ja remonditoetuse saajad 

Saaremaa Vallavalitsuse 08.01.2019 korralduse nr 26 alusel toetatakse valla 2018. aasta restaureerimis- ja remonditoetusetoetuse vahenditest järgmisi objekte:
Kinnistu aadress Tööde kirjeldus Toetussumma EUR
Lasteaia 10 krohvitud majaosa fassaadiparandused, katusekatte vahetus,
vihmaveesüsteemide parandus, laudise vahetus ja värvimine
3000
Uus tn 26a
veranda fassaadi vahetus, veranda akende vahetus
1500
Komandandi 11 projekteerimine, 2 korstnat, katuse katte ja akende vahetus 7539,98
Pargi 4 kahe välisukse vahetus 1492
Väike-Sadama 1-1
vundamendi töstmine ja uue välisukse paigaldus
1317,6
Lasteaia 12 Hoovipoolsele uksele varikatuse ehitamine 349,5
Veski 2 seinapalgi vahetus, kolme dolomiidist trepiastme vahetus 534,47
Saaremaa valla 2018. aasta eelarves oli nimetatud toetuseks määratud rahalisi vahendeid summas 20 000 eurot, aitamaks kaasa Kuressaare linna arhitektuuripärandi, vanalinna linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele, kaitsmisele. Taotlusi võeti vastu detsembrini 2018. 
Lisainfo: arhitekt Piret Miller, tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.

Konkursi "Värv Kuressaare majal" tulemused

Saaremaa Vallavalitsuse 15.01.2019 korraldusega nr 46 kinnitati järgmised konkursitulemused:

  • Kungla 9 - 325 eur (toetussumma);
  • Mooni 4 - 325 eur;
  • Kitsas tn 13 - 325 eur;
  • Uus tn 28 - 325 eur.

Traditsioonilist konkurssi "Värv Kuressaare majal" korraldatakse Kuressaare linna elukeskkonna kaunistamiseks ja parandamiseks. Konkursi ülesandeks on majaomanike kaasamine hoonete värskendamisse, värvitooni väärtustamine linnapildis ja parimate tunnustamine. Konkursil sai osaleda 31. septembrini 2018. Preemiafondi suuruseks on 1300 eurot. 
Lisainfo: arhitekt Piret Miller tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.