Teated

Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade (maatulundusmaa) müümiseks: 

 • Ariste küla, Matsipõllu, 71401:001:0465, 3,5 ha, alghind 6 300.-, tagatisraha 630.-;
 • Kõinastu küla, Rannametsa, 71401:001:0470, 14,79 ha, alghind 22 190.-, tagatisraha 2 210.- ;
 • Lõmala küla, Kadaka, 71401:001:0498, 4,67 ha, alghind 11 680.-, tagatisraha 1 160.-;
 • Pulli küla, Sääsepõllu, (71401:001:0249); 3,63 (M), alghind 9 800.-, tagatisraha 980.-.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.02.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
MA 03.01.19 kiriEnampakkumisteade

Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks: 

 • Eikla küla Nurga 43301:001:0799 0,35 ha, (M), alghind 1 750.-, tagatisraha 170.-
 • Hübja küla Männiku 27001:001:0229 26,65 ha (M), alghind 77 290.-, tagatisraha 7 720.-
 • Imara küla Andrese 72101:001:1412 4,34 (M), alghind 15 620.-, tagatisraha 1 560.- 
 • Irase küla Kadastiku 43301:001:0796 0,7684 ha (M), alghind 2 690.-, tagatisraha 260.-
 • Kaarma-Kirikuküla Kastiku 27001:003:0341 1,94 (M), alghind 4 070.-, tagatisraha 400.-
 • Kasti küla Kiilu 27003:003:0063 17,05 ha (M), alghind 28 990.-, tagatisraha 2 890.-
 • Koki küla Sääre 44001:004:0771 9,83 ha (M), alghind 32 440.-, tagatisraha 3 240.- 
 • Koovi küla Lagevälja 44001:004:0773 2,24 ha (M), alghind 7 170.-, tagatisraha 710.- 
 • Nasva alevik Rannamaa 43301:001:0982 2,82 ha (M), alghind 6 200.-, tagatisraha 620.-
 • Parasmetsa küla Juta 40301:003:0452 15,62 ha (M), alghind 37 490.-, tagatisraha 3 740.-
 • Pulli küla Liistumetsa 55001:001:0726 2,32 ha (M), alghind 9 050.-, tagatrisraha 900.-
 • Rahuste küla Merevaate 72101:001:1411 2,68 ha (M), alghind 6 430.-, tagatisraha 640.- 
 • Ridala küla Metsapõllu 38601:001:0678 4,71 ha (M), alghind 8 010.-, tagatisraha 800.- 
 • Valjala alevik Labajala 85801:001:1164 0,38 ha (M), alghind 2 280.-, tagatisraha 220.- 
 • Vintri küla Vintrioru 72101:001:1403 7,77 ha (M), alghind 25 640.-, tagatisraha 2 560.- 
 • Virita küla Sinika 30101:003:0517 3,57 ha M), alghind 13 920.-, tagatisraha 1 390.-
 • Väljaküla Mäemaa 85801:001:1299 0,23 ha (M), alghind 810.-, tagatisraha 80.-  
 • Üüdibe küla Vanatalu 72101:001:1413 10,13 ha M), alghind 22 290.-, tagatisraha 2 220.-
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.02.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
Enampakkumisel võivad osaleda nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud.

Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks: 
 • Kungla küla, Siilu (85801:001:1209), 4,1 ha (M), alghind 4 720.-, tagatisraha 470.-; 
 • Lümanda küla, Lannasniidu (43301:001:0989), 5,42 ha, (M), alghind 5 200.-, tagatisraha 520.-; 
 • Pamma küla, Vahe (40301:001:0921), 1,09 ha, (M), alghing 1 680.-, tagatisraha 160.-;
 • Piila küla, Oki (43301:001:1005), 1,49 ha, (M), alghind 1 060.-, tagatisraha 100.-; 
 • Sakla küla, Toomeveere (85801:001:1163), 1,39 ha, (M), alghind 2 670.-, tagatisraha 260.-; 
 • Atla küla, Mõisaääre (43301:001:1150), 2,59 ha, (M), alghind 6 630.-, tagatisraha 660.-; 
 • Kargi küla, Põllu (80701:001:0883), 2,75 ha, (M), alghind 4 840.-, tagatisraha 480.-;
 • Lõupõllu küla, Ristipõllu (80701:001:0884), 3,53 ha, (M), alghind 6 780.-, tagatisraha 670.-; 
 • Sikassaare küla, Armanisoo (43301:001:1132), 2,54 ha, (M), alghind 3 050.-, tagatisraha 300.-; 
 • Türju küla, Rebase (80701:001:0891), 3,78 ha, (M), alghind 3 930.-, tagatisraha 390.-; 
 • Väljaküla, Tasku (85801:001:1302), 7,04 ha, (M), alghind 14 080.-, tagatisraha 1 400.-. 
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.01.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
Enampakkumisel võivad osaleda nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud.
 

Saaremaa riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis ideekavand "Sirge"

Riigi Kinnisvara AS-i, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Saaremaa Vallavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liidu poolt korraldatud Saaremaa riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis ideekavand „Sirge", mille autoriteks on Martin Kinks, Risto Parve, Kai Süda, Margit Valma ja Heldi Jürisoo arhitektuuribüroost KARISMA arhitektid.
Loe lähemalt: Saaremaa riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis ideekavand "Sirge".

Konkurss "Värv Kuressaare majal"

Kuressaare linna elukeskkonna kaunistamiseks ja parandamiseks jätkub traditsiooniline konkurss "Värv Kuressaare majal". Konkursi ülesandeks on majaomanike kaasamine hoonete värskendamisse, värvitooni väärtustamine linnapildis ja parimate tunnustamine.
Konkursil osalemise avaldusi võeti vastu 31. septembrini 2018. Preemiafondi suuruseks on 1300 eurot.
Lisainfo: arhitekt Piret Miller tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.

Restaureerimis- ja remonditoetus

Saaremaa valla 2018. aasta eelarves oli nimetatud toetuseks määratud rahalisi vahendeid summas 20 000 eurot, aitamaks kaasa Kuressaare linna arhitektuuripärandi, vanalinna linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele, kaitsmisele.
Eelistatult toetati ehitiste avariilise olukorra likvideerimist, arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne) ja/või avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ning selleks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist.
Toetust said taotleda isikud, v a kasumit taotlevad juriidilised isikud, kelle omandis või valduses on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuvad või Kuressaares asuvad arhitektuuriväärtuslikud ja kaitse all olevad ehitised. Taotlusi võeti vastu 1. detsembrini 2018. 
Alus: VV 17.04.18 korraldus nr 375
Lisainfo: arhitekt Piret Miller, tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.