Teated

Avalikustatud on Nooruse Kooli ja Pihtla Kooli arengukavade eelnõud

12. jaanuari 2021. aasta istungil kiitis Saaremaa vallavalitsus heaks ja otsustas suunata avalikustamisele Kuressaare Nooruse Kooli arengukava 2021–2025 ning Pihtla Kooli arengukava 2021–2025 eelnõud. 

Arengukava eelnõud on avalikustatud kooli kodulehtedel ja Saaremaa valla veebilehel 14.–28. jaanuarini 2021. Kirjalikke ettepanekuid arengukava eelnõude kohta saab esitada samuti kuni 28. jaanuarini 2021, seda vastavalt Kuressaare Gümnaasiumi (tulevane Kuressaare Nooruse Kool) e-posti aadressil kool@oesel.edu.ee ning Pihtla Kooli e-posti aadressil pihtla.kool@saare.ee.

Huvihariduskonverents tuleb taas

Kuues üle-eestiline huvihariduskonverents "Mis tuuled puhuvad?" toimub plaanitavalt 15.–16. märtsil 2021. Konverentsi alateemaks on seekord „Mis on minu MIKS?" ning toimumispaigaks Thule Koda Kuressaares. Registreerimine huvihariduskonverentsile on avatud 11.015.03.2021. Lisainfo Huvihariduskonverentsi kodulehel.

 

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00