« Back

Oodatakse kandidaate regionaalmaasika konkursile

Rahandusministeerium ootab 22. jaanuarist kuni 19. veebruarini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile.
 
„Kui kodupiirkonnas on hea ja mugav elada, ei kiputa sellele väga mõtlema, et sageli on see nii tänu kellegi konkreetse jäägitule ning pühendunud panustamisele," nentis riigihalduse minister Jaak Aab.
„Tihti märgatakse pigem kitsaskohtasid, mida tuleb paraku igal pool aeg-ajalt ette. Nii võivad varju jääda kohalikud head algatused ja ettevõtmised, mis piirkonna arengule tuult tiibadesse annavad või muudavad elu kodukülas või -linnas tuntavalt meeldivamaks. Mina kutsun üles just neid edulugusid kui kohalikke maasikaid enam märkama ja nende elluviimisse panustanud kohalikke kangelasi vääriliselt tunnustama."
 
Sobiv kandidaat on möödunud aastal hakkama saanud väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga. Näiteks on edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise või piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumise. Samuti on oodatud sellised tegevused, mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Seega auhinna võib pälvida kõikide väljapaistvate tegevuste eest, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.
 
Konkursile võivad ettepanekuid esitada ja kandideerida kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ning kohalikud omavalitsused. Kandidaatide suhtes piiranguid ei ole. Kandidaat või esitaja võib olla naaber, külavanem, mõni kohalik ettevõte, MTÜ või siis hoopiski kohalik omavalitsus. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 19. veebruar. 
 
Eelmisel aastal pävisid auhinna näiteks Tsiistrenuka ja Missomaa ettevõtjad (Nopri talu OÜ, Siberi talu, Andri-Peedo talu OÜ ja Digital Holding OÜ) piirkonna elanikele töökohtade loomise ja piirkonnale omanäoliste toodete arendamise eest; Pärnu kesklinna koostöötamiskeskus Forwardspace MTÜ (idu)ettevõtjatele ja vabakutselistele kontorikoha ning inspireeriva töökeskkonna pakkumise eest; Järva Vallavalitsus mobiiliäpi loomise eest, tänu millele saavad kohalikud elanikud suhelda omavalitsusega kiirelt ja lihtsalt jt.