« Back

Ettevõtjad saavad alates esmaspäevast taotleda toetust koroonaviirusest põhjustatud kahjude hüvitamiseks

Alates 6. kuni 17. juulini on Saaremaa valla ettevõtjatel võimalik taotleda COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamiseks toetust. Toetus on mõeldud ettevõtjatele, kes kannatasid märkimisväärset kahju viirusega seotud eriolukorra ja Saaremaa muust Eestist eraldatuse tõttu.

Taotlusvoor on mõeldud ettevõtjatele, kel oli vähemalt 30%-line käibelangus või, kes vaatamata piirangutele, suutsid edasi tegutseda, ent tegid selleks lisakulutusi. Toetuse taotleja saab valida, kas küsida toetust käibelanguse alusel või ajavahemikus 14.03.2020 – 07.05.2020 soetatud isikukaitsevahendite kompenseerimiseks, või mõlemale. Maksimaalne toetussumma on 5000 eurot ega saa ühe taotleja kohta olla suurem kui 50% 2019. aastal deklareeritud ja tasutud tööjõumaksude summast. Toetust taotlevas ettevõttes pidi 1. märtsi 2020 seisuga olema registreeritud vähemalt üks töötaja.

Vallavanem Mikk Tuisu sõnul tabas Saaremaa valda COVID-19 haigust põhjustanud koroonaviirus arvestatuna elaniku kohta enam kui ülejäänud Eestit. Viiruse leviku takistamiseks kehtestati Saare maakonnas peaministri korraldusega rangemad liikumispiirangud, nt kehtestati kaupluste ja toitlustuskohtade külastuskeeld, v.a toidu- ja veel mõned üksikud poed.

Taotlemine: iseteenindus.saaremaavald.ee 
Lisainfo: COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetus