« Back

Kuidas saad Sina kaasa aidata koroonaviiruse vastases võitluses?

Kuidas saad Sina kaasa aidata koroonaviiruse vastases võitluses ehk Vabariigi valitsuse kommunikatsioonibüroo põhisõnumid kujunenud olukorras:

 

  • Tervishoiualase hädaolukorra juhtimine jätkub endisel viisil, valitsuse vahetus selle korraldust ei mõjuta.  

  • Teine vaktsiinidoos on vaktsineeritutele tagatud ja COVID-19 vaktsineerimine jätkub hoolimata tarnete väikesest vähenemisest. Jätkatakse vaktsineerimist hooldekodudes ning samuti alustatakse tervishoiutöötajate vaktsineerimist 2. vaktsiinidoosiga.

  • Igaüks peab viirusega võitlusele kaasa aitama vähendades kontakte, hoides distantsi, käies avalikes siseruumides lühidalt ja maskiga. Vägagi tähtis on jätkuvalt pesta ja desinfitseerida käsi. Ettevaatlik tuleb aga olla eriti suhtlemisel vanavanemate ja teiste riskirühmadesse kuulujatega. 

  • Kui vähegi võimalik, on tööandjatel palutud võimaldada töötamist kodust. Kui aga töötajana tunned end halvasti, püsi kodus ja tee test!

  • Uuest aastast makstakse haigushüvitist alates teisest haiguspäevast. Õigus haigushüvitisele on ka COVID-19 haige lähikontaktsel eneseisolatsioonis viibitud päevade eest. Täpsema info leiab haigekassa koduleheküljelt.

  • Infot koroonaviiruse, COVID-19 haiguse ja vaktsiinide kohta otsi ainult usaldusväärsetest allikatest. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt www.vaktsineeri.ee.