« Back

Kandideerimisõigus sügisestel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

Saaremaa vallavalitsus tuletab meelde, et selle aasta 17. oktoobril aset leidvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on kandideerimisõigus hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht (st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse) asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil selles kohalikus omavalitsuses.

Kandidaatide registreerimise viimane päev on 07.09.2021. Elukoha registreerimise kohta saab rohkem infot elukoha registreerimise lehelt või e-rahvastikuregistrist.