« Back

Saaremaa vallasekretäriks valiti Aivar Rahno

Saaremaa vallasekretäriks valiti viie kandidaadi seast Riigikantselei istungiosakonna juhataja Aivar Rahno, kes asub Saaremaa Vallavalitsuses tööle veebruari esimeses pooles.

Aivar Rahno on 25 aastat olnud ametis Riigikantseleis: aastatel 1996–2000 riigisekretäri abina, 2000–2003 riigisekretäri nõunikuna ja 2003. aastast istungiosakonna juhatajana. Lisaks on ta 2012. aastast Vabariigi Valimiskomisjoni liige. Kõrghariduse on Rahno omandanud Tartu Ülikoolis nii avaliku halduse kui ka õigusteaduse erialal, lõpetamisel on Euroopa õpingute magistriõpe. Samuti on ta oma teadmisi ja oskusi täiendanud õppeprogrammides Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias ning Ungaris.

Aivar Rahno ütles, et ootab põnevusega nii oma uut ametit kui ka koostööd tulevaste kolleegidega. „Saaremaa Vallavalitsus on minu arvates tugev ja hästi toimiv asutus ning kandideerimisel kogesin, et siin töötavad väga asjatundlikud ja toredad inimesed. Minu tööks on olnud aastaid Vabariigi Valitsuse teenindamine. Vallasekretäri töö on sellega mõnevõrra sarnane, kuid samas pakub just kohaliku omavalitsuse teemadel uusi kogemusi ja arenguvõimalusi. Saaremaale tulla soovin aga seetõttu, et siin on hea."

Vallavanem Madis Kallase sõnul osalesid vallasekretäri leidmiseks korraldatud konkursil väga tugevad kandidaadid. „Minu hinnangul ei ole nii kõrgetasemelist konkurssi vallavalitsuses seni olnud," ütles Kallas. „Riigi ühe tippametniku soov asuda tööle just Saaremaa valda ning kasutada riigi ja Vabariigi Valitsuse tasandi kogemusi kohalikus omavalitsuses on meile suur tunnustus," lisas vallavanem.    

Abivallavanem, 2021. aasta novembrini vallasekretärina töötanud Liis Juulik ütles, et Aivar Rahno näol saab Saaremaa Vallavalitsus juurde väga kogenud ametniku, kelle teadmised ja oskused tulevad kasuks nii vallavalitsusele kui ka Saaremaa vallale tervikuna. „Mul on väga hea meel, et seni Riigikantseleis riigi heaks töötanud Aivar Rahno soovib nüüd panustada Eesti suurima valla arengusse," lisas Juulik.  

Praegu täidab vallasekretäri ülesandeid vallavalitsuse jurist Kaire Müür.

Vallasekretäri ametikoha eesmärk on vallavalitsuse juriidiline teenindamine, sealhulgas õigusaktide ja lepingute seadusele ja teistele õigusaktidele vastavuse tagamine, valla töö avalikustamine ning vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusaktide avaldamise korraldamine. Vallasekretär on ühtlasi valla valimiskomisjoni esimees.  

Soovime õnne uuele kolleegile!