« Back

Vallavalitsus alustab arutelusid väikekoolide tuleviku üle

11. jaanuaril alustab Saaremaa vallavalitsus piirkondlike aruteludega valla koolivõrgu tuleviku üle. Kooli ja kogukonna esindajatega toimuvate kohtumiste eesmärk on ära kuulata kohalike inimeste arvamus oma piirkonna koolihariduse tuleviku kohta.

Vallavanem Madise Kallase sõnul on Saaremaa haridusruumi arengu kavandamisel vaja arvesse võtta nii kogukonna vajadusi kui ka antava hariduse kättesaadavust, kvaliteeti ja asutuste ülalpidamiskulusid.

Esmalt toimuvad arutelud Saaremaa väiksemates koolides, kus õpilaste arv jääb vahemikku 11–45. Esimene kohtumine leiab aset 11. jaanuaril Mustjala koolis, järgnevad arutelud 18. jaanuaril Kihelkonnal, 25. jaanuaril Kahtlas ja Tornimäel ning 1. veebruaril Kaalis.

Selleks, et kõik osalejad saaksid oma mõtted välja öelda, on arutelud kutsetega ja osalejate arv piiratud. Kooli ja kogukonna poolt on osalema kutsutud kooli direktor ja üks kooli esindaja, teenusekeskuse juhataja ja osavallakogu esimees, kooli hoolekogu esimees ning kuni viis osalejat hoolekogu liikmete ja lastevanemate seast. Saaremaa Vallavalitsusest osalevad kohtumistel lisaks vallavanem Madise Kallasele abivallavanemad Maire Käärid ja Koit Voojärv, haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Urmas Treiel, kooli pidaja esindaja hoolekogus ja vajadusel veel 1–2 valla esindajat.