« Back

Esitada saab taotlusi lasteaiakoha saamiseks ning esimesse klassi astumiseks

Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või on lapse seaduslik esindaja, esitab vallavalitsusele taotluse lapsele lasteaiakoha määramiseks kas elektrooniliselt haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO või paberkandjal (docx)Taotluste vastuvõtt lasteaedadesse 2023/24. õppeaastaks toimub 15.03–15.04. Vabade kohtade olemasolul saab täiendavaid taotlusi esitada alates 2.05.2023.

Vanem võib taotlusesse märkida kuni kaks soovitud lasteaeda. Kui eelistatud lasteaias pole vaba kohta, pakutakse kohta teise eelistuse lasteaeda. Igal lasteaial on kinnitatud oma teeninduspiirkond ning esmajärjekorras võetakse lasteaeda just selle piirkonna lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda. Kui vanem esitab taotluse lasteaiakohale väljaspool taotlusperioodi (iga aasta kevadel), siis määratakse lapsele koht lasteaeda, kus on parasjagu vabu kohti.

Asutus

Telefon

E-post

Aadress

Aste Lasteaed Mõmmik

5886 0841

aste.lasteaed@saare.edu.ee

Metsa 2, Aste alevik 93701

Kaali Kool (lasteaed)

459 1143

kaali.kool@saare.edu.ee

Kooli, Kaali küla 94143

Kahtla Lasteaed-Põhikool

459 4327

kool@kahtla.edu.ee

Kahtla koolimaja/1, Kahtla küla 94401

Kihelkonna Kool (lasteaed)

509 0210

kool@kih.edu.ee

Kooli 1, Kihelkonna alevik 93401

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed

455 4419

idaniidu.lasteaed@saare.edu.ee

Õie 2, Kuressaare 93818

Kuressaare Pargi Lasteaed

453 3882

pargi.lasteaed@saare.edu.ee

Lasteaia 11, Kuressaare 93813

Kuressaare Ristiku Lasteaed

453 8711

ristiku.lasteaed@saare.edu.ee

Ristiku 2b, Kuressaare 93811

Kuressaare Rohu Lasteaed

453 3356

rohu.lasteaed@saare.edu.ee

Rohu 4, Kuressaare 93812

Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed

453 9537

tuulteroosi.lasteaed@saare.edu.ee

Ranna 10, Kuressaare 93810

Kärla Lasteaed

5886 0835

karla.lasteaed@saare.edu.ee

Pargi 9, Kärla alevik 93501

Leisi Kool (lasteaed)

457 3248

kool@leisi.edu.ee

Kooli 4, Leisi alevik 94202

Lümanda Karu-Kati Lasteaed

5886 0833

lumanda.lasteaed@saare.edu.ee

Lasteaia, Lümanda küla 93301

Mustjala Lasteaed-Põhikool

457 9724

kool@mustjala.edu.ee

Kooli 1, Mustjala küla 93601

Orissaare Lasteaed Päikesekiir

454 5528

orissaare.lasteaed@saare.edu.ee

Kuivastu mnt 34a, Orissaare alevik 94601

Pihtla Kool (lasteaed)

459 5618

pihtla.kool@saare.edu.ee

Kooli, Püha küla 94117

Salme Lasteaed

457 1548

salme.lasteaed@saare.edu.ee

Aia 3, Salme alevik 93201

Tornimäe Lasteaed

459 4472

tornimae.lasteaed@saare.edu.ee

Lasteaia, Kärneri küla 94542

Valjala Lasteaed

454 9597

valjala.lasteaed@saare.edu.ee

Kooli tee 1, Valjala alevik 94302

 

Esimesse klassi astumine ja ranitsatoetus

Vallavalitsus määrab elukohajärgse kooli Saaremaa vallas registreeritud elukohta omavale lapsele lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustest ning arvestades esmajärjekorras õpilase registreeritud elukoha lähedust ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Vabade kohtade olemasolul saab arvestada ka lapsevanema soove ning võtta kooli väljaspool Saaremaa valda elavaid lapsi. Esimesse klassi minevale lapsele saab koolikohta taotleda ka väljaspool taotlusperioodi (iga aasta kevadel), kuid siis määratakse lapsele koolikoht võttes arvesse vabade kohtade olemasolu õppeasutustes.

Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja esitab vallavalitsusele taotluse lapsele elukohajärgse kooli määramiseks kas elektrooniliselt haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO või paberkandjal (docx). Taotledes koolikohta Kuressaares peab ära märkima kaks eelistust; vastuvõttu Luce Kooli korraldab asutus ise ning sel juhul ei pea lapsevanemad elukohajärgse kooli määramist vallalt taotlema. Taotluste vastuvõtt esimesse klassi astumiseks 2023/24. õppeaastaks toimub 15.–31.03.

Kooli määramise taotlusega samaaegselt saab lapsevanem esitada ka taotluse 200-eurose ranitsatoetuse väljamaksmiseks iga esmakordselt koolimineva lapse kohta. Taotlus tuleb esitada haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO hiljemalt 10. septembriks. Toetused makstakse välja septembrikuu jooksul pärast seda, kui koolid on laste õppima asumise andmed riiklikus haridusandmete registris kinnitanud. Ranitsatoetuse väljamaksmise eeltingimuseks on lasteaiakoha kasutusega seotud võlgnevuste puudumine.

Asutus

Telefon

E-post

Aadress

Aste Põhikool

454 7125

kool@aste.edu.ee

Võhma mnt 3, Aste alevik 93701

Kaali Kool

459 1143

kaali.kool@saare.edu.ee

Kooli, Kaali küla 94143

Kahtla Lasteaed-Põhikool

459 4327

kool@kahtla.edu.ee

Kahtla koolimaja/1, Kahtla küla 94401

Kihelkonna Kool

509 0210

kool@kih.edu.ee

Kooli 1, Kihelkonna alevik 93401

Kuressaare Hariduse Kool

452 4430

kool@hariduse.edu.ee

Hariduse 13, Kuressaare 93812

Kuressaare Nooruse Kool

455 6575

kool@nooruse.edu.ee

Nooruse 1, Kuressaare 93815

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium

455 5051

kool@ktg.edu.ee

Garnisoni 16, Kuressaare 93812

Kuressaare Vanalinna Kool

453 8688

kool@vanalinna.edu.ee

Pikk 31, Kuressaare 93812

Kärla Põhikool

454 2030

kool@kpk.edu.ee

Kooli 4, Kärla alevik 93501

Leisi Kool

457 3248

kool@leisi.edu.ee

Kooli 4, Leisi alevik 94202

Lümanda Põhikool

529 5935

kool@lymanda.edu.ee

Koolimaja, Lümanda küla 93301

Mustjala Lasteaed-Põhikool

457 9724

kool@mustjala.edu.ee

Kooli 1, Mustjala küla 93601

Orissaare Gümnaasium

453 0262

kool@oris.edu.ee

Kuivastu mnt 29, Orissaare alevik 94601

Pihtla Kool

459 5618

pihtla.kool@saare.edu.ee

Kooli, Püha küla 94117

Salme Põhikool

453 0250

kool@salme.edu.ee

Kuressaare mnt 1, Salme alevik 93201

Tornimäe Põhikool

452 1164

kool@torni.edu.ee

Kooli, Kärneri küla 94542

Valjala Põhikool

454 9510

kool@valjala.edu.ee

Kooli tee 3, Valjala alevik 94302

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus

459 5833

sthk@sthk.edu.ee

Koolimaja, Kallemäe küla 94301

Luce Kool (erakool)

529 1299

lucekool.kuressaare@gmail.com

Tallinna 12, Kuressaare 93819