« Back

Liikluspindade moodustamine Kärla alevikus, Muratsi külas ja Upa külas

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et on ette valmistanud eelnõud liikluspindade kohanimede määramiseks ja ruumikujude kinnitamiseks:

Moodustatavate liikluspindadega piirnevad katastriüksused asuvad tiheasustusalal, millest tulenevalt on vajalik määrata uued aadressid liikluspinna järgi.

Vastavalt kohanimesedause §6 lg 8 avalikustab Saaremaa vallavalitsus kohanime määramise eelnõud ja asendiplaanid. Eelnõude kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid 6. aprillini 2023.