« Back

Ka reedel võetud Kuressaare veeproovid olid puhtad

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et kõigi reedel, 19. mail võetud Kuressaare veeproovide tulemused olid puhtad. AS Kuressaare Veevärk jätkab proovide võtmist ja joogivee kvaliteedi jälgimist. 

Enne vee tarvitamist tuleb veenduda, et kinnistutel on tehtud põhjalik läbivoolutamine:
1.Läbivoolutamine peaks hõlmama kogu kinnistu veetorustikku (nii majasisesed kui ka õues asuvad torud).
2. Läbivoolutamiseks tuleb kordamööda avada kõik kinnistu (või korteri) veekraanid (nii soe kui ka külm vesi) alustades soovituslikult esimesest korrusest ja liikudes korruste kaupa ülespoole.
3. Kui kinnistul või korteris on veetorule paigaldatud veefiltrid, siis on soovitatav vahetada filterelement.
4. Majapidamises asuvate veevõrguga ühendatud veemahutite (reservuaaride) ja boilerite läbipesu teostada viimasena.
5. Kui mahuti või boiler on püsivalt veetoruga ühendatud ja veevõrgust täidetav, tuleb mahutist või boilerist välja lasta nii palju vett, kui suur on mahuti või boileri maht. Selleks tuleb avada mahuti kraan või boileri kuumaveekraan.
6. Boilerite temperatuuri on soovitav hoida 70 °C juures.
7. Iga kraani hoida avatuna ca 5 minutit.
8. Suurkinnistute omanikel eeldatavalt torustike oluliselt suurema mahuga tuleb torustike läbivoolutamisel lähtuda nende eeldatavast mahust.
9. Läbivoolutamisega kaasnevat täiendavat tarbeveekulu ei tule tarbijal maksta ja tekkiv sooja vee täiendav kulu kompenseeritakse mahaarvamise kaudu.
10. Hõlbustamiseks võib kortermajade teadetetahvlile näiteks üles panna teavituse ja läbivoolutamise tabeli (docx).

 

Kuressaare Veevärk sulgeb seoses joogivee puhtaks tunnistamisega lähiajal ka avalikud veevõtupunktid ning vallavalitsus lõpetab pudelivee jagamise vallamajas. Veevärk jätkab veereostuse põhjuste tuvastamisega ning loodetavasti on võimalik peagi selgitada, mis juhtus ja kuidas taolist olukorda edaspidi vältida. Samuti uuendatakse vee-ettevõtte toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani. Maikuu eest vee-ettevõtja Kuressaare piirkonna (sh Kuressaare veevärgiga ühendatud lähiasulad) klientidele vee- ja kanalisatsiooniteenuse arveid ei esita (jätkuvalt tuleb esitada näidud).

Terviseameti keskkonnatervise osakonna teatel võib üksikuid saasteallikaid leiduda kinnistuste piirides ja majasisestes torustikes, sest saastest lõpliku vabanemise vastu aitab üksnes torustike korralik läbivoolutamine. Nii kodudes kui asutustes tuleb veenduda selles, et on tehtud põhjalik puhastus. Lisaks voolutamisele tuleb puhastada ka veefiltrid ja teised veeseadmed (nt veeboilerid). Tähelepanu võiks pöörata ka veevärgiga seotud olmeseadmetele: veekullerid, kohvimasinad, jäämasinad jne.

 

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakond tuletab meelde, et haigus võib jätkuvalt edasi levida saastunud käte vahendusel inimeselt inimesele. Seepärast on väga tähtis jälgida hügieenireegleid nii käte pesemisel kui ka toidu käitlemisel – toiduvalmistamisel ja toiduainete säilitamisel. Kindlasti ei tohi haigena tööle minna.

Haigestunud, kellel esinesid kõhukaebused, peaksid enne tööle naasmist läbima tervisekontrolli. Tööandja riskihindamise plaanist lähtuv tervisekontroll puudutab eelkõige toidukäitlejaid, aga ka kõiki teisi, kes puutuvad kokku riskirühma kuuluvate inimestega, näiteks hooldekodude ja lasteasutuste töötajad. Nakkushaiguste suhtes läbi viidava tervisekontrolli eest tasub tööandja.

Terviseameti teatel peavad teenusepakkujad (eeskätt toidukäitlemisettevõtted) kindlasti tegema joogivee analüüsid, et veenduda  oma ettevõtte joogivee ohutuses. Juhul, kui veeanalüüs ei vasta nõuetele, tuleb koheselt võtta ühendust Kuressaare Veevärgiga.

 

Toidukäitlejad, (kohvikuid, hotellid ja spaad, kauplused, kus on toiduletid) ja need, kes valmistavad kodus toitu müügiks (OTT, laadad, kodukohvikud), peavad enne veenduma kasutatava vee puhtuses. Selleks tuleb tellida veeanalüüsid, et torustikesse poleks jäänud haigust tekitavaid mikroorganisme.

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) palub toidukäitlejatel LABRISesse pöördumisel anda kaaskirjal kinnitus proovitulemuste jagamisest PTAga ning Kuressaare Veevärgiga. See info võimaldab Kuressaare Veevärgil rakendada kiiresti meetmeid ja saada olukorrast ülevaade.

Toidukäitleja võib hakata vett toidukäitlemisel kasutama siis, kui analüüsitulemused on nõuetekohased, st E. coli ja soole enterokokke ei esine joogivees. Amet palub oma tegevused läbi mõelda ka neil kodanikel, kes plaanivad lähinädalatel valmistada tooteid avalikele üritustele. Kindlasti peab veenduma kasutatava joogivee puhtuses ja ohutuses ning tuleb teostada joogivee analüüsid mikrobioloogilistele näitajatele.

Joogivee uuringute osas saab Kuressaares pöörduda riiklikult volitatud LABRISe (Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus) osakonda. LABRIS võtab toidu- ja veeproove vastu tööpäeviti kell 8.00–15.30 (reedel kell 8.00–13.00). Proovide võtmiseks vajalikud pudelid saab samuti LABRISest.

 

Vastused korduma kippuvatele küsimustele leiab siit. Küsimuste ja ettepanekutega võib pöörduda riigi infotelefon 1247 poole, kes saab omakorda kõne suunata perearsti infoliinile, häirekeskusesse (112) või ka terviseametisse.