« Back

Liikluskorralduse muudatused Kaevu ja Nooruse tänaval (Nooruse Kool)

Alates reedest, 27. jaanuarist 2023 muutub liikluskorraldus Kuressaares Nooruse ja Kaevu tänaval, Nooruse Kooli vahetus läheduses (vt detailne liiklusskeem).

Muudatused tulenevad seoses detsembrikuus toimunud töörühma koosolekule Nooruse Koolis, kus tegeleti küsimusega, kuidas muuta kooli ümber liikluskorraldus ohutumaks ja tipptundidel sujuvamaks. Töörühmas osalesid Nooruse Kooli hoolekogu esindaja, lapsevanemad, Saaremaa vallavalitsuse taristuinsenerid, teede projekteerimisfirma esindaja, Transpordiameti spetsialist, Politsei- ja Piirivalveameti esindaja ja Kuressaare Linnamajanduse juhataja. 

Arutelude tulemusel jõuti lahenduseni keelata parkimine kooli peavärava ees ja vahetus läheduses 30 meetri ulatuses, mille tulemusel kaob ära kolm parkimiskohta. Selline lahendus võimaldab sõitjatel ajutiselt koolivärava ees peatuda, et lapsed saaksid ohutumalt sõidukitest väljuda.

Samuti muutub arutelude tulemusel parkimiskorraldus Kaevu tänaval ning Kaevu ja Nooruse tänava ristmiku vahetus läheduses.

Kokkuvõttes on parkimine keelatud:

  • Nooruse tänaval lõigul Kaevu – Kuuse (mõlemal pool teed);

  • Nooruse tänaval lõigul Kaevu – Jaama (ühes sõidusuunas);

  • Nooruse tänaval kooli peavärava ees (vastaspool sõidusuunas);

  • Kaevu tänaval lõigul Nooruse – Saare Gaas (vaheldumisi mõlemal pool teed).

Kuressaare Nooruse Kooli peavärava ees parkimise skeem