« Back

Liikluspiirangud Kuressaares märtsikuus

Tulenevalt ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku vahetustöödest on liiklus suletud Kuressaares Suur-Sadama ja Töö tn ristmikul perioodil 3.–21. aprill 2023. Piirkonda on paigaldatud ka vastavad liiklusmärgid. Veetorude vahetus toimub kinnisel meetodil. Juurdepääs piirkonnas oma kinnistutele on omanikele tagatud kogu perioodi vältel. Suur-Sadama tänaval asuvat Tori bussipeatust nihutatakse ca 50 m võrra tori suunas. Töid teostab SV Torutööd OÜ.

Ajutine liiklusskeem Suur-Sadama tänaval alates 3. aprillist 2023.