« Back

Raietööd Kudjape kalmistul

Kuressaare Linnamajandus teavitab, et 14.–15. raiutakse vastavalt raieloale Kudjape kalmistul puid. Maha raiutakse 16 puud, mis on kuivanud või tugeva mädanikukahjustusega. Ühele puule tehakse hoolduslõikus.

Muinsuskaitseameti ettepanekul likvideeritakse Wildenbergi kabeli kõrval olevad 8 mitmetüvelist elupuud, kuna need takistavad hoone tuuldumist, kuivamist ja  sellest tulenevalt on soklil ja fassaadil tugevad niiskuskahjustused.

Tööde maksumus on 3402 eurot, millest muinsuskaitsetoetus on 2721 eurot. Töid teostab OK Acer OÜ.

Raietööd Kudjape kalmistus märtsikuus 2023