« Back

RMK kutsub aruteludele Konati ja Lindmetsa osas

Kutse Konati puhkekoha metsatööde arutelule 17.veebruaril 2023 kell 16.00

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) alustab Saaremaa vallas Konati puhkekoha lähistel asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist. RMK hinnangul on tegemist metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaselt ning ning RMK soovib plaanid kogukonnaga eelnevalt läbi rääkida.
Koostatud on antud ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustus. Tähelepanu juhib RMK sellele, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Konati metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.
Kohalik kogukond on kutsutud kohtumisele, et arutada koos täpsemalt, millised oleksid neil aladel võimalused metsatööde korraldamiseks nii, et kõik osapooled oleksid rahul. Plaanis on arutada, kuidas viia vajalikke töid läbi selliselt, et metsad oleksid ka kaugemas tulevikus kõiki vajadusi rahuldavad: kasvataksid väärtuslikku puitu, seal oleks hea jalutada ja puhata ning neis olevad loodus- ja pärandkultuuri väärtused oleksid säilinud. Kohtumine aruteluks toimub 17. veebruaril 2023 kell 16.00 Konati puhkekoha lõkkekohas.
Kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekud seoses sellega, millele pöörata tähelepanu Konati puhkekoha metsatööde plaanimisel on oodatud aadressile saaremaa@rmk.ee 26.veebruariks 2023.
Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.


Kutse Lindmetsa KAH metsatööde arutelule 15.veebruaril.2023 kell 16.00

RMK alustab Saaremaa vallas Lindmetsa lähistel asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist. RMK hinnangul on tegemist metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaselt ning RMK soovib plaanid kogukonnaga eelnevalt läbi rääkida.
Koostatud on antud ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustus. Tähelepanu juhib RMK sellele, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Lindmetsa metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel
Kohalik kogukond on kutsutud kohtumisele, et arutada koos täpsemalt, millised oleksid neil aladel võimalused metsatööde korraldamiseks nii, et kõik osapooled oleksid rahul. Plaanis on arutada, kuidas viia vajalikke töid läbi selliselt, et metsad oleksid ka kaugemas tulevikus kõiki vajadusi rahuldavad: kasvataksid väärtuslikku puitu, seal oleks hea jalutada ja puhata ning neis olevad loodus- ja pärandkultuuri väärtused oleksid säilinud. Kohtumine aruteluks toimub 15. veebruaril 2023 kell 16.00 Rahuste-Kaunispe teel riigimetsa Rahuste küla poolses küljes (alloleval kaardil märgitud kollase täpiga).
Kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekud seoses sellega, millele pöörata tähelepanu Lindmetsa riigimetsa metsatööde plaanimisel on oodatud aadressile saaremaa@rmk.ee 23.veebruariks 2023.
Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK teadet levitada.