« Back

Vallavalitsus esitab volikogule 6,7 miljoni euro suuruse lisaeelarve

Saaremaa Vallavalitsus esitab volikogule Saaremaa valla 2023. aasta esimese lisaeelarve, mille maht on 6 764 006 eurot. Eelnõu on volikogus esimesel lugemisel 30. märtsi istungil.

Lisaeelarve koostamine on tingitud eelkõige asjaolust, et selgunud on riigi poolt vallale eraldavate vahendite täpne suurus. Eelarvesse võetakse 2022. aastal algatatud, kuid sel aastal jätkuvate projektide, samuti varasemate investeerimisobjektide vahendid. Selgunud on riigi sihtotstarbeline toetus mitmele uuele projektile: näiteks turismi edendamise koostööprojekt, riigi toetus Sõmera veevärgi rekonstrueerimiseks, samuti projekt „Kodud tuleohutuks". Investeerimisobjektidest jätkub muuhulgas sel aastal Kuressaare Hariduse koolihoone rekonstrueerimine, Kuressaare suursilla ehitus ning Tõlluste kivisilla rekonstrueerimine.

Lisaks sellele kavandatakse uute objektidena Kuressaare Rohu lasteaia väikese maja projekteerimine ja ehitustööd ning Laimjala mõisahoone projekteerimine lasteaed-algkooli hooneks. Lisarahastust antakse Lümanda lasteaiahoone laiendamiseks.

Abivallavanem Liis Lepik: "Planeeritult oleme jõudnud 2023. aasta esimese lisaeelarveni. Hea uudis on, et tegemist on positiivse lisaeelarvega – st täiendavaid kärpeid me selle lisaeelarvega ei planeeri. Teisalt ei ole näe vallavalitsuse esitatud lisaeelarve eelnõu ette põhieelarve koostamisel tehtud kärbete taastamist. Lisaeelarvega paneme sel korral rõhku haridusvaldkonna investeeringutele ja seda suuresti just alushariduses. Lasteaiakohtade puuduse leevendamiseks tehtud meetmed peaks peredeni jõudma tänu lisaeelarvele juba järgmise õppeaasta alguses, 2023. aasta sügisel".

Koos lisaeelarvega suureneb valla eelarve 79,6 miljoni euroni. Eelnõu on menetlemisel volikogus kahel lugemisel.