« Back

Vallavalitsuse istung 31. jaanuaril 2023

 

 1. Aruande kinnitamine
  Kinnitati Soela, Pammana ja Murika külavanema esitatud toetuse kasutamise aruanne.
 1. Saaremaa valla raamatupidamise sise-eeskiri
  Kinnitati raamatupidamise ajakohastatud sise-eeskiri.
 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine
  Valjala noorte tehnikaklubile eraldati 12 000 eurot juhendaja palgakulu katteks ja vahendite soetamiseks.
 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine
  Pikendatakse eraisikutega üürilepinguid Kihelkonna piirkonnas ja Kuressaare linnas asuvate eluruumide kasutamiseks.
 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu sõlmimine
  Sõlmitakse eraisikuga üürileping Orissaare piirkonnas asuva eluruumi kasutamiseks.
   
 2. Aruande kinnitamine
  Kinnitati Salme Rahva Maja Seltsi, Saaremaa Toidufestival MTÜ, Saaremaa käsitööselts KadakMari, MTÜ Future, Sihtasutuse Eesti Kontsert, MTÜ Leisi Selts, MTÜ Kuresaar, MTÜ Loovüksus, Saaremaa Merekultuuri Seltsi, MTÜ Osilia ja  MTÜ Orissaare Sport 2022. aasta toetuse kasutamise aruanded.
 1. Tornimäe Rahvamaja juhataja ametisse kinnitamine
  Kinnitati alates 1. veebruarist Tornimäe Rahvamaja juhatajaks Brenda Holt.
 1. Sundvalduse seadmine avalikuks kasutamiseks
 • Seatakse tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks üheksale kinnistule Kõljala külas Siidisuka tee lõigu km 0,007–0,326 avalikuks kasutamiseks.
 • Seatakse tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks Allika kinnistule Kurevere külas Kurevere tee lõigu km 0,012–0,117 avalikuks kasutamiseks.
 1. Vallavara üürile andmise enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine
  Kinnitati Kuressaare linnas Roomassaare tee 2b kinnistul asuvate puiduladustamise platside nr 3 ja 4 (kogupindalaga 12030 m²) üürile andmiseks korraldatud enampakkumise tulemused ja tunnistati võitjaks osaühing Reta Puit pakkumusega 0,18 eurot/m² kuus. Platsid antakse üürile perioodiks 1. märts 2023 – 28. veebruar 2028.
   
 2. Hajaasustuse programmi 2022. aasta projekti tingimuslik rahuldamine hindamiskomisjoni poolt hinnatud taotluste pingerea alusel
  Kuna kaks toetuse saajat on loobunud projektide elluviimisest, rahastatakse tingimuslikult (ehitusteatis tuleb esitada hiljemalt 31. maiks 2023) Vahva talu kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti 5515,31 euroga ja Kuuse talu kanalisatsiooni rajamise projekti 4249,94 euroga.
 1. Sundvalduse seadmine
 • Seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Lahekülas Aia tee 3, Ehitaja tee 11, Kajaka põik 9, Kellamäe tee 3/1, Kellamäe tee 3/4, Kellamäe tee 7, Kellamäe tee 11, Kellamäe tee 19, Kotka tee 6, Lahe tee 8, Laheküla tee 15, Laheküla tee 15c ja Nõlvaku tee 1 katastriüksusele elektroonilise sidevõrgu rajamiseks.
 • Seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Eikla külas Käänu katastriüksusele elektroonilise sidevõrgu rajamiseks.
 1. Orissaare alevikus Pargi tn 5a detailplaneeringu kehtestamine
  Planeeringu eesmärgiks on elamukruntide moodustamine, neile ehitusõiguse määramine elamute püstitamiseks ning liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine.