Tähtsad telefoninumbrid

Kriisiabi kontaktid Saare maakonnas

OPERATIIVNUMBRID
Hädaabi (kiirabi, pääste, politsei) 112
Politsei- ja Piirivalveameti infotelefon 612 3000 (E-R 8-19)
Piirkonna- ja noorsoopolitseinikud
Päästeala infotelefon 1524
Kuressaare päästekomando 454 9761
Orissaare päästekomando 454 5401
Kihelkonna päästekomando 454 5007
Kuressaare merevalvekeskus (MRSC) 440 1300, 453 3322
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon (24h) 1313

Ohvriabi kriisitelefon (24h) 116 006
Saare ohvriabikeskus 5757 0744
Naiste varjupaik 5398 1620, 5309 8919
Usaldustelefon 126

HALDUS, RIKKED
Kuressaare Linnamajandus 5340 0994
Saaremaa Haldus 5918 5799
Kuressaare Veevärk (24h) 524 0868
Kuressaare Soojus 453 1270
Tänavavalgustuse rikked 453 3340
Elektririkked (24h) 1343

INFOTELEFONID
Saare infoabi 453 6363
Tarbijakaitseameti nõuandetelefon 620 1707
Visit Saaremaa turisminfo 453 3120 
Sotsiaalkindlustusamet 612 1360

TERVISHOID
Kuressaare haigla info (24h) 452 0040
Perearsti nõuandetelefon 1220
Perearstid
Lasteabitelefon 116 111
Ämmaemanda nõuandetelefon 12252
Mürgistusteabeliin 16662
Haigekassa 669 6630

TRANSPORT
Autoabi Eesti teedel 1888
Maanteeinfo 1510
Kuressaare bussijaam 453 1661
Bussiinfo 12550
Maakonnaliinide bussiinfo 12550
Praamiinfo 1310, 618 1310
Kuressaare lennujaam 453 0313

MUU
Kogudused
Kalmistuvahid, Kudjape kalmistu 5382 2689
Kudjape jäätmejaam 452 8090
Maasi jäätmejaam 5326 4525
Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu MTÜ 5837 0708
Hulkuvad loomad 452 5083, 5302 7949
Kaitseliidu Saaremaa malev  717 9499