Torgu osavallakogu

22. jaanuari 2020 osavallakogu koosolekul oli päevakorras:
1. Seisukoha kujundamine konkursi tulemusena vallavalitsuse poolt pakutava uue Torgu teenuskeskuse juhataja kandidatuuri osas
2. Seisukoha kujundamine vallavalitsuse poolt Torgu osavallakogule suunatud vallavolikogu eelnõude osas
3. Jooksvad küsimused

Torgu osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 8-liikmeline osavallakogu:

Kaupo Vipp
(esimees)
kaupo.vipp@mail.ee
Tiit Pruul
(aseesimees)
tiit.pruul@gmail.com
Luule Aadussoo iide@hot.ee
Annika Ellervee annikaellervee@gmail.com
Tarmo Mägi arditalu@gmail.com
Martin Prei martin.prei@mail.ee
Jüri Spitsõn rummujyri@gmail.com
Mihkel Undrest vrhl@hot.ee

 

Vaata ka:
Torgu osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid