Transport

Bussiliiklus 

Statistika - reisijad maakonnaliinidel 2018.xls

Uus liin nr 5110
Võimaldamaks Tagavere, Saikla ja Kõnnu peatuste reisijatel Kuressaarest õhtuti koju sõita ning Laimjala-Kallemäe reisijatel Kuressaarde liikuda, käivitati uus liin nr 5110 "Kuressaare-Valjala-Tagavere-Saikla-Orissaare-Laimjala-Kallemäe-Kuressaare".
Liinid nr 5109 Kuressaare-Valjala-Tõnija ja nr 5111 Tõnija-Valjala-Kuressaare muudetakse 7 minutit varasemaks. Liini nr 5111 marsruuti muudetakse alates Kaalist mööda Leisi maanteed, et vältida uue liini nr 5110 ja nr 5111 kattumist Masast Kuressaareni. Reisija, kes soovib Tõnijalt otse Kuressaarde sõita, saab kasutada Masas ümberistumise võimalust. Liinide fikseeritud kohtumine Masas on kell 19:00. VV 18.12.18 korraldus nr 1612
Liin nr 5109, 5110, 5111
 

Detsembris muutusid maakonna bussiliinide sõiduplaanid
Liin nr 3214 
Võimaldamaks Tehnika peatusest Sikassaarde sõitjatele ümberistumise võimalus, muudetakse maakonnaliini nr 3214 väljumisi 5 minutit varasemaks. 
Liin nr 2 
Talvegraafikusse lisati 19. novembrist Lahekülast läbisõit. Liin leidis esimestest päevadest aktiivse kasutuse, ent ilmnes, et Slupi peatusesse sõitjad ei jõua enam õigeaegselt tööle. Seetõttu hakkab liin väljuma kesklinnast 7:05 (10 minutit varem). Keskväljakult lennujaama suunal  6:45 - 7:05 väljumisel muudatusi ei ole.
19:15 Keskväljakult väljuvast graafikust jäeti 19. novembril välja lennujaamast edasi Mereväravani sõit. Buss sõitis vaid lennujaama vastu õhtusele lennule ja tagasi kesklinna. Nimetatud lõigu ära jäämine jättis Kullimäe peatusest õhtuse reisija sõiduvõimaluseta, mistõttu taastati Mereväravani sõit. Keskväljakult väljub buss Lennujaama suunas 19:05 (10 minutit varem).
Liin nr 2316 
Reinu Ratsatalus treeningutel käivate laste jaoks lisatakse 10. detsembrist uus liin nr 2316 Kuressaare-Kärla-Pidula-Veere-Kõruse-Kihelkonna. Kuressaarest väljub buss kell 15:00, Kõrusele jõuab 16:00, Kihelkonnale 16:10.
Liin nr 2317 , 2311 
Tagasisõidu võimaldamiseks muudetakse maakonnaliini nr 2317 graafikut - buss sõidab nüüd ka tagasi Kuressaarde. Kõruselt väljub buss 18:52, Kuressaarde jõuab 19:45. Kuna uus liin sõidab läbi Pidulast, siis liinilt 2311 kaotatakse teisipäevane Pidulast läbisõitmine. 
Liin nr 2108-12108-22108-32108-4 (al 12.06.19) ja 2109-1 
Sõiduplaane 2108 ja 2109 muudeti selliselt, et nende vahele tekiks uuesti mõistlik aeg. Liin nr 2108 väljub Kuressaarest kell 13:25 (10 minutit varem) ja nr 2109-1 väljub Lümandast 14:55 (10 minutit varem), buss jõuab Kuressaarde 16:00. Suvine erisus 2109-2 teisipäevadel ja neljapäevadel  jääb endiseks.
Liin nr 3213 
Metsküla elanikele vastu tulles sõidab nüüd liin 3213 Metskülast läbi ka nädalavahetustel.

 1. juulist 2018 on bussisõit Saare maakonna liinidel ja linnaliinidel TASUTA.
Maanteeameti peadirektori 06.06.18 käskkirja nr 175 "Sõidupiletite hindade kinnitamisest avaliku teenindamise lepingu alusel maakonna bussiliinide ja kaugbussiliinide teenindamisele", kehtestati Saare maakonna bussiliinidele ja linnaliinidele piletihind 0 eurot. Tasuta saavad sõita kõik ning see ei olene sissekirjutusest, vanusest vms. 
Selleks, et maakonnaliinidel  tasuta sõita:
  • tuleb bussi sisenedes öelda oma lõpp-peatus ning sõit valideerida,
  • kui valideerimisvõimalust ei ole, väljastab bussijuht nn nullpileti.

Linnaliinidel väljastab bussijuht lihtsalt nn nullpileti ja lõpp-peatust ei ole vaja öelda. Lõpp-peatuse info on vajalik liinivõrgu kujundamise eesmärgil

Saare maakonna avaliku teenindamise lepingute alusel teostatavat bussiliinivedu korraldab alates 01.01.2018 Saaremaa Vallavalitsus (20.12.2017 Saare Maavalitsuse, Saaremaa Valla ja Maanteeameti vahel sõlmitud halduslepingu nr 1700119/182 alusel).
Maakonna liinivedu on jaotatud kahte liinigruppi:

  1. Kuressaare, Kudjape, Laheküla ja Muratsi teenindab Harjumaa Liinid AS (teeninduse leping lõpeb 01.09.2021)
  2. suunad 1-3 – Sõrve, Lümanda, Kihelkonna, Kärla, Mustjala, mida teenindab Harjumaa Liinid AS (teeninduse leping lõpeb 31.07.2019)
    suunad 4-6 – Leisi, Orissaare, Laimjala, Muhu, Vätta, mida teenindab GoBus AS (teeninduse leping lõpeb 31.07.2019)

Avaliku teenindamise lepingu alusel teenindavate liinide info ja sõiduplaanid: www.bussipilet.ee, www.peatus.eemobiili kasutajatele m.peatus.ee.

Kaugliinid (kommertsliinid)
Saare Maakonda läbivad mitmed kommertsliinid, mis ühendavad Kuressaaret mandril asuvate linnadega. Kommertsliinide korraldamise eest vastutab Maanteeamet.
Info ja sõiduplaanid:  www.bussipilet.eewww.peatus.eewww.tpilet.ee, mobiili kasutajatele m.peatus.ee.

Õpilasvedu 
Lisaks avaliku lepingu alusel teenindavatele liinidele ja kommertsliinidele korraldab Saaremaa vald õpilasvedu ja valla liine. Õpilasliinide graafiku kohta saab infot koolide kodulehtedel
 

Laevaliiklus
 

Kuivastu-Virtsu laevaliin - teenindab TS Laevad OÜ
Infotelefon: 1310 (0,22 €/min) või 618 13101
Sõidugraafikud ja hinnad: www.praamid.ee

Pärnu - Ringsu - Roomassaare laevaliin - teenindab AS Kihnu Veeteed
Infotelefon 443 1069 E-R kell 9-17
Sõidugraafikud ja hinnad: www.veeteed.ee

Triigi -Sõru laevaliin - teenindab AS Kihnu Veeteed
Infotelefon 443 1069 E-R kell 9-17
Sõidugraafikud ja hinnad: www.veeteed.ee

Papissaare – Vilsandi ja Roomassaare – Abruka laevaliinid - teenindab Saaremaa vald
Lisainfo: www.saaremaavald.ee/sadamad-ja-vaikesaared

Lennuliiklus

Tallinn - Kuressaare - Tallinn lennuliin - teenindab JSC aviation company „TRANSAVIABALTIKA"
Sõidugraafikud ja hinnad: www.saartelennuliinid.ee

Kuressaare - Ruhnu - Pärnu lennuliin - teenindab BN Holding OÜ
Regulaarne lennuühendus Ruhnu saarega toimub talveperioodil 1. oktoober - 30. aprill
Sõidugraafikud ja hinnad: www.lendame.ee

Kuressaare lennujaama info: www.kuressaare-airport.ee