Tule tööle!

 
Kuressaare Ristiku Lasteaed kuulutab välja konkursi
järgmistele ametikohtadele:
- ASENDUSÕPETAJA (3 asenduskohta – 1,0),
- ASSISTENT (3 asenduskohta – 1,0).
Tööle asumine augustist.
Kandidaatidel palume saata CV ja haridust tõendavad dokumendid hiljemalt
21. juunil 2019 e-postile monika.talistu@kuressaare.ee.
Täiendav info: tel 5332 8071.
________________________________________________________________________________

Lümanda Karu- Kati Lasteaed võtab konkursi korras tööle 
ÕPETAJA (1,0) tähtajatu lepinguga ja
MUUSIKAÕPETAJA (0,25) tähtajalise lepinguga (üks õppeaasta). 

Kandideerimiseks saata avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad aadressile Lümanda Karu-Kati Lasteaed, Lümanda küla, 93301 
Saaremaa vald või e-postile lymanda.lasteaed@gmail.com 25. juuniks 2019. 
Tööle asumise aeg: õpetaja 12. august, muusikaõpetaja 26. august 2019. 
Täiendav info: tel 5886 0833 või 5815 0025.