Tule tööle!

Haridus- ja noorsootööosakonna juhtaja Ametijuhend Tähtaeg: 31. mai 2019
Eripedagoog Tähtaeg: 10. juuni 2019
Logopeed Tähtaeg: 10. juuni 2019
Sotsiaalpedagoog Tähtaeg: 10. juuni 2019
Psühholoog Tähtaeg: 10. juuni 2019
__________________________________________________________________________________
Orissaare Lasteaed Päikesekiir otsib oma kollektiivi
LASTEAIAÕPETAJAT 1,0 ametikohaga (tööle 22. augustist) 
MUUSIKAÕPETAJAT 
0,72 ametikohaga (tööle 1. septembrist)
Avaldus ja CV saata 7. juuniks e-postile kuusksaida@gmail.com.
Täiendav info: tel 5326 8686. 

______________________________________________________________________________

 Kuressaare Ristiku Lasteaed kuulutab välja konkursi:
- õpetaja ametikohale (põhikoht 1,0),
- asendusõpetaja ametikohale (2 asenduskohta – 1,0),
- muusikaõpetaja ametikohale (põhikoht – 0,375),
- koka ametikohale (põhikoht – 1,0).
Kandidaatidel palume saata CV hiljemalt 24.05.2019
e-postile monika.talistu@kuressaare.ee.
Täiendav info: tel 5332 8071.
___________________________________________________________________________________
Kuressaare Ida-Niidu lasteaed võtab konkursi korras tööle
LASTEAIAÕPETAJA (1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping), 
LIIKUMISÕPETAJA (0,75 ametikohta, tähtajatu tööleping).

Kandideerijal esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri ja
haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt
26. maiks 2019 aadressile Õie 2, 93818 Kuressaare või
e-postile helin.vinter@kuressaare.ee.
Tööle asumise aeg: august 2019.
Täiendav info: tel 455 4419.